Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

Загальна короткострокова програма «Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні» покликана на формування компетентної особистості ХХІ століття у сфері культури спілкування, здатної до вербальної комунікації на високому професійному рівні. Загальна короткострокова програма розрахована на поглиблене вивчення мистецтва усного ділового мовлення, а саме: ділової риторики, стилістичного використання мовних засобів у риториці, культури усного ділового мовлення,  мовленнєвого […]

Найближча дата:
Тривалість: триденний семінар
Кінцева дата подання:

Загальна короткострокова програма «Комунікація в публічному управлінні (мовно-психологічний аспект)» спрямована на підвищення рівня загальномовної підготовки, лінгвістичної грамотності, комунікативної компетентності у слухачів, культури спілкування в професійній сфері; удосконалення знань і практичних навичок щодо використання мовних норм в усному мовленні професійного спілкування державних службовців; закріплення й поглиблення знань державної мови відповідно до норм офіційного спілкування; оволодіння психологічною […]

Найближча дата:
Тривалість: дводенний семінар
Кінцева дата подання:

Загальна короткострокова програма «Ораторське мистецтво в публічному управлінні» спрямована на підвищення рівня загальномовної підготовки, поглиблення знань про типи сучасного публічного мовлення, види промов, засоби ефективної комунікації; удосконалення практичних навичок техніки ведення полеміки, диспуту, дискусії, уміння використовувати засоби аргументації своєї позиції в діалозі, полілозі в усному мовленні професійного спілкування державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Найближча дата:
Тривалість: триденний семінар
Кінцева дата подання:

Загальна короткострокова програма «Мовностильові особливості професійного мовлення публічних службовців» спрямована на підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності у слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання лексичних та орфоепічних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців; закріплення й поглиблення знань державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, формування вмінь і […]

Найближча дата: 9 Червня - 10 Червня 2022
Тривалість: дводенний семінар
Кінцева дата подання:

Загальна короткострокова програма «Граматико-стилістичні закономірності реалізації мовних одиниць у діловому спілкуванні» спрямована на підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання граматичних, синтаксичних та пунктуаційних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування публічних службовців. Загальна короткострокова програма розрахована на поглиблене вивчення специфіки використання мовних засобів у […]

Найближча дата: 6 Червня - 3 Червня 2022
Тривалість: триденний семінар
Кінцева дата подання:

Загальна короткострокова програма «Службове листування» спрямована на формування у слухачів необхідного рівня знань основ про службові листи в публічному управлінні, основних вимог до складання і оформлення службової кореспонденції у сфері публічного управління. Загальна короткострокова програма розрахована на підвищення рівня мовної грамотності, комунікативної компетентності слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо укладання ділових листів; розкриття специфіки […]

Найближча дата: 1 Червня - 3 Червня 2022
Тривалість: триденний семінар
Кінцева дата подання:

Загальна короткострокова програма «Документ як форма писемного публічного мовлення» спрямована на формування у слухачів необхідного рівня знань основ про діловий документ і  діловодство в публічному управлінні, основних вимог до складання і оформлення документів у сфері публічного управління. Загальна короткострокова програма розрахована на поглиблене вивчення ділових документів (правил оформлення окремих видів документів, стандартизації ділового тексту, складанні […]

Найближча дата: 25 Квітня - 27 Квітня 2022
Тривалість: триденний семінар
Кінцева дата подання:

Загальна короткострокова програма «Практичний курс української мови (за новою редакцією українського правопису)» спрямована на підвищення рівня комунікативної компетентності у слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців; закріплення й поглиблення знань державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, формування вмінь і навичок використання мовних […]

Найближча дата: 21 Квітня - 22 Квітня 2022
Тривалість: дводенний семінар
Кінцева дата подання:

Загальна короткострокова програма «Практикум української мови (за новою редакцією українського правопису)» спрямована на підвищення рівня комунікативної компетентності у слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців; закріплення й поглиблення знань державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, формування вмінь і навичок використання мовних засобів […]

Найближча дата: 30 Серпня - 14 Вересня 2021
Тривалість: 14 календарних днів – дистанційно з одночасним доступом до всіх матеріалів курсу, 1 календарний день – очно
Кінцева дата подання: