Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

«Комунікація в публічному управлінні (мовно-психологічний аспект)»

Тривалість:
дводенний семінар
Обсяг програми:
0,67 кредита ЄКТС
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул.Шепелєва, 3-а
Форма навчання:
Очна* (*- у разі карантинних обмежень навчання проводиться дистанційно в режимі реального часу)
Дати початку:
Керівник програми:
Верзун В.П.
Тел. +380 68 1717 433
e-mail: ukrainska_movavcpk@ukr.net
(044) 223-49-24

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Комунікація в публічному управлінні (мовно-психологічний аспект)» спрямована на підвищення рівня загальномовної підготовки, лінгвістичної грамотності, комунікативної компетентності у слухачів, культури спілкування в професійній сфері; удосконалення знань і практичних навичок щодо використання мовних норм в усному мовленні професійного спілкування державних службовців; закріплення й поглиблення знань державної мови відповідно до норм офіційного спілкування; оволодіння психологічною теорією і практикою організації ділового спілкування.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Культура ділового спілкування як основа успішної комунікації.
Тема 2. Культура презентації монологічного ділового мовлення.
Тема 3. Діалог як демократичний інструмент професійної діяльності державного службовця.
Тема 4. Культура ведення ділового полілогу.
Тема 5. Мовно-психологічні засади сучасної ділової комунікації .
Підсумковий контроль результатів навчання (тестування)

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

У результаті вивчення програми слухач повинен:

  • знати норми української мови, дотримуватися їх у професійному спілкуванні; теоретичні засади комунікативної психології та риторики в публічному управлінні; алгоритм грамотної побудови моно-, діа- та полілогічного ділового мовлення; мовних засобів і способів їх передачі в процесі спілкування, під час індивідуальної бесіди й колективного обговорення проблем, у виступах перед різними аудиторіями, на переговорах, під час дебатів тощо;
  • поглибити знання теоретичних і прикладних аспектів про філософські, етичні, психологічні основи й особливості ділового спілкування;
  • використовувати ефективні способи вирішення конфліктних ситуацій за допомогою мовних засобів впливу;
  • підвищити професійні мовленнєві компетентності; досконало володіти технікою мовлення.

 

Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.