Программа обучения

Мета:

Формування та розвиток управлінських компетентностей публічних службовців, створення професійної спільноти відповідальних керівників-лідерів, відданих державі, здатних вести вперед команду однодумців.

Завдання:

1. Розробка Стратегії організації професійного розвитку вищого корпусу державної служби у Вищій школі публічного управління.

2. Розробка порядку забезпечення індивідуальної траєкторії професійного розвитку державних службовців, посади яких належать до посад державної служби категорії «А».

3. Розробка програм та організація навчання за індивідуальними програмами розвитку державних службовців, посади яких належать до посад державної служби категорії «А».

4. Створення та розвиток неформальної професійної мережі державних службовців, посади яких належать до посад державної служби категорії «А», з метою обміну досвідом та кращими практиками управлінської діяльності.

5. Розробка концепції та організація діяльності Школи кадрового потенціалу для вищого корпусу державної служби.

6. Розробка концепції та організація діяльності Школи стратега для розвитку, відновлення та процвітання України (для державних службовців, посади яких належать до посад державної служби категорії «А»).

7. Розробка концепції та реалізація навчального курсу з питань безпеки та оборони (для державних службовців, посади яких належать до посад державної служби категорії «А»).

8. Розробка програм та організація навчання осіб, які займають політичні посади, з окремих питань публічного управління та адміністрування.

СОЛОНЕЦЬКА Альона Сергіївна – заступник завідувача

Навчальні курси: