Программа обучения

Мета:

Використання цифрових технологій для вдосконалення партнерської взаємодії суб’єктів освітнього середовища Вищої школи, осучаснення змісту та форм навчання.

Завдання:

1. Розробка, тестування та впровадження інноваційної навчальної платформи для розміщення інтерактивного контенту та забезпечення доступності навчальних матеріалів у режимі реального часу.

2. Розробка, тестування та запровадження онлайн-тренажерів для посилення практикоорієнтованості навчання.

3. Використання спеціалізованих соціальних мереж, маркетплейсів, колекцій відкритих освітніх ресурсів, платформ для масових онлайн-курсів.

4. Вивчення можливості застосування хмарних систем управління освітнім процесом.

5. Розробка електронних підручників, навчальних аудіо- та відеоматеріалів, тестів, онлайн-курсів.

6. Урізноманітнення засобів комунікації для забезпечення якості освітнього процесу.

7. Започаткування та підтримка електронної бібліотеки (репозитарію навчальних та навчально-методичних матеріалів).

8. Розвиток практики застосування гейміфікації й симуляції в освітньому процесі.

9. Сприяння впровадженню в освітній процес квест-технологій.

КУХ Сергій Петрович – завідувач

Телефон: +38 044 223 49 20

E-mail: didgital_center@hs.gov.ua