Программа обучения

Мета:

створення освітнього простору для підготовки експертів-тренерів, що володіють сучасними інноваційними методиками та інструментами професійного навчання публічних службовців

Завдання:

1.Створення професійної мережі викладачів, тренерів, експертів, партнерів, наставників, коучів для системи публічного управління.

2. Проведення практикоорієнтованого професійного навчання, зокрема шляхом відбору та/або навчання викладачів, тренерів, експертів у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад відповідно до їх індивідуальних потреб у професійному розвитку.

3. Підвищення кваліфікації та організація стажування працівників регіональних центрів підвищення кваліфікації та інших закладів освіти, наукових установ, інших юридичних та фізичних осіб, що провадять освітню діяльність.

4. Організація та проведення (щорічно) Літньої школи тренерської майстерності з метою впровадження сучасних тренінгових технологій та освітніх інновацій у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

5. Залучення до освітнього процесу високопрофесійних тренерів, експертів, керівників і працівників державних органів та органів місцевого самоврядування (з метою обміну досвідом), національних і міжнародних експертів у різних сферах публічного управління та адміністрування.

6. Організація підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, викладачів (тренерів) та інших працівників Вищої школи у межах своєї компетентності.

7. Ведення бази даних викладачів, тренерів, експертів, партнерів, наставників.

8. Створення платформи для коворкінгу науковців та освітян у сфері професійного розвитку публічних службовців у форматі конференцій, тренінгів, літніх шкіл, зокрема, за міжнародною участю.

КОСТЮЧЕНКО Ірина Анатоліївна – завідувач відділу

Телефон: +38 044 455 0707

e-mail: coaching_center@hs.gov.ua

Button