Программа обучения

Мета:

Підвищення рівня володіння публічними службовцями іноземною (англійською, французькою) мовою як засобом комунікації та набуття фаховоспрямованої іншомовної компетенції для успішного виконання професійної діяльності.

Завдання:

1. Переформатування існуючих програм підвищення кваліфікації державних службовців «Іноземна мова в публічному адмініструванні (англійська і французька). Скорочення періоду проходження програм до 6-12 міс.

2. Забезпечення умов для підвищення рівня знань іноземної мови слухачами за один рік на один рівень (від А2 до В1 та від В1 до В2) в рамках нової програми.

3. Переведення в сучасний ІТ-формат навчальних посібників до загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації державних службовців «Іноземна мова в публічному адмініструванні» (англійська, французька) та короткострокової програми «Державна політика» (англійська). Розширення можливостей для самостійної роботи над завданнями.

4. Створення англо-українського тематичного міні-словника з публічного адміністрування. Надання слухачам можливості для самостійної роботи над засвоєнням лексичного матеріалу в рамках програми підвищення кваліфікації державних службовців «Іноземна мова в публічному адмініструванні». Розширення можливостей для самоосвіти та індивідуального опрацювання англомовної інформації у сфері публічного адміністрування.

5. Організація міжнародних заходів для розширення можливостей спілкування публічних службовців з носіями іноземної мови (англійської, французької) з питань професійної діяльності за допомогою сучасних інформаційних технологій.

6. Впровадження інноваційних методів вивчення іноземної мови (ворк-шопи, speak club, вивчення мови за допомогою переглядів кінострічок, документальних фільмів, інтернет-ресурсів, іншомовних відкритих лекцій публічних осіб, соціальних проєктів тощо) .

7. Забезпечення підвищення рівня знань іноземної мови державними службовцями у співпраці з Education First (EF).

8. Розроблення форм і завдань для перевірки рівня володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А», що проводиться Комісією з питань вищого корпусу державної служби (за потреби).

ТИМОЩУК Ірина Володимирівна - завідувач

Телефон +38 044 455 11 22

E-mail: eu.languages_center@hs.gov.ua