Программа обучения

Мета:

Підвищення рівня володіння державною мовою, загальномовної підготовки, комунікативної компетентності, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Завдання:

1. Розробка, актуалізація та впровадження загальних короткострокових програм підвищення рівня володіння державною мовою державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Створення сучасної навчально-методичної літератури для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (методичних розробок, посібників, практикумів).

3. Розробка та запис навчальних відеороликів з удосконалення та підвищення рівня володіння державною мовою.

4. Забезпечення організації щорічної загальнонаціональної акції, присвяченої українській мові, - написання Всеукраїнського диктанту національної єдності для державних службовців.

5. Розроблення та впровадження програм з підвищення рівня володіння державною мовою спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови для осіб, які бажають скласти іспит на рівень володіння державною мовою для подальшої роботи в державній службі та в органах місцевого самоврядування.

6. Участь в реалізації плану заходів з реалізації Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 596-р.

ВЕРЗУН Вікторія Петрівна – завідувач

Телефон +38 044 223 49 24

E-mail: state.language_center@hs.gov.ua