Программа обучения

Мета:

Забезпечення цілісного гнучкого освітнього простору, котрий сприятиме професійному розвитку і підвищенню кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських організацій, державних муніципальних установ та організацій, навчальних закладів, інших фахівців з питань попередження та протидії гендерно зумовленому/домашньому насильству.

Основні завдання:

1.Участь у розбудові національної системи навчання для фахівців у сфері протидії гендерно зумовленому/домашньому насильству (насильство за ознакою статі), в тому числі формування та впровадження необхідних політик, координації навчальної діяльності з відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування, залученими до реалізації державної гендерної політики.

2.Участь у розробленні та виконанні державних цільових програм у сфері протидії гендерно зумовленому/домашньому насильству.

3.Розробка та актуалізація типових, загальних професійних (сертифікатних) та короткострокових програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань протидії гендерно зумовленому/домашньому насильству.

4.Розробка та участь у створенні онлайн-курсів, вебінарів, тренінгів, інших інтерактивних та інноваційних форм дистанційного навчання з питань, що відносяться до сфери компетенції Центру.

5.Створення системи безперервного професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, представників територіальних громад з питань розбудови та підтримки систем з протидії домашньому насильству та наданню підтримки особам, які постраждали від гендерно зумовленого/домашнього насильства.

6.Консультаційна підтримка органів державної влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій тощо, поширення правової, наукової та іншої інформації у сфері протидії гендерно зумовленому/домашньому насильству.

7.Створення, підтримка та розвиток мережі національних тренерів/тренерок з питань протидії гендерно зумовленому/домашньому насильству та наданню підтримки особам, які постраждали від гендерно зумовленого/домашнього насильства.

8.Вивчення потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій з питань підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань протидії гендерно зумовленому/домашньому насильству.

9.Участь у проведенні інформаційних та просвітницьких кампаній з питань протидії гендерно зумовленому/домашньому насильству.

Описание изображения

Щербак Наталія Василівна

Керівник Національного тренінгового центру з питань запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству

Електронна адреса: gbv.training-cent@hs.gov.ua