Программа обучения

Шановний відвідувачу!

Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Вищої школи публічного управління, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити одним з нижчезазначених каналів комунікації:

• поштова адреса: вул. Миколи Шепелєва, 3А, м. Київ, 03061 (з позначкою «Про корупцію»);

• e-mail: anticorruption@hs.gov.ua

Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», конкретною посадовою особою Вищої школи публічного управління, що належать до сфери його управління, які можуть бути перевірені.

Якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції», його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян.

Повідомлення також може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної посадової особи Вищої школи публічного управління та містить фактичні дані, підкріплені доказами, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді заявнику.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції» подається шляхом заповнення запропонованої форми.