Программа обучения

Мета:

Розвиток професійних компетентностей публічних службовців щодо формування в суспільстві культури поваги до прав і свобод громадян, недискримінаційності, дотримання принципів безбар’єрностіта та інклюзії, забезпечення гендерної рівності.

Завдання:

1. Розробка програм та організація навчань з питань міжкультурного порозуміння, прав людини і демократичного громадянства для державних службовців категорій “Б” та “В”.

2. Розробка навчального курсу та організація навчань з питань захисту прав людини в умовах збройного конфлікту в Україні для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Забезпечення функціонування Школи гендерного мейнстримінгу (для уповноважених осіб (координаторів) та працівників відповідальних структурних підрозділів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків).

4. Включення питань забезпечення прав людини, безбар’єрності, інклюзивності суспільства, недискримінації та гендерної рівності до загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

5. Розробка та актуалізація загальних професійних (сертифікатних) та короткострокових програмам підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з актуальних питань реалізації державної гендерної політики.

6. Формування і розвиток формальних і неформальних мереж, організацій викладачів/викладачок з професійного навчання публічних службовців у галузі прав людини, безбар’єрності, соціальної інклюзії, гендерної рівності та недискримінації на національному та регіональному рівнях.

МАХІНЧУК Наталія Валеріївна – завідувач

Телефон: +38 044 223 49 20

E-mail: gender_center@hs.gov.ua

Навчальні курси: