Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

 • до п'яти днів впродовж тижня

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

0.67 кредиту ЄКТС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

дистанційна в синхронному режимі (режимі реального часу)

Детальніше:

http://bit.ly/3Zjg5TQ

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: підвищення спроможності державних службовців реалізовувати завдання державної гендерної політики, зокрема гендерно-орієнтованого підходу до аналізу документів та бюджетування.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

 • - нормативно-правових та соціально-психологічних основ гендерної політики;
 • - напрямів реалізації державної гендерної політики в Україні, міжнародних зобов'язань та національної нормативно-правової бази у сфері реалізації державної гендерної політики;
 • - механізмів здійснення оцінки гендерного впливу та етапів проведення гендерно-правової експертизи проектів нормативно-правових актів;
 • - правових та суспільно-політичних механізмів подолання форм дискримінації за ознакою статі;
 • - порядку застосування гендерного аналізу в процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень.

Уміння:

 • - орієнтуватися в основних гендерних проблемах українського суспільства в цілому та в ситуаціях гендерної нерівності, факторах й умовах, що їх викликають;
 • - застосовувати комплексний гендерний підхід під час розробки та впровадження державної політики;
 • - здійснювати гендерний аналіз в процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень;
 • - оцінювати власну професійну компетентність на підставі уявлення про гендерний баланс та протидію дискримінації у суспільстві як одну із визначальних цілей сталого розвитку.

Навички:

 • - встановлення проявів гендерної дискримінації, сексизму, гендерно зумовленого насильства, визначення способів реагування на такі факти з метою їх мінімізації та подолання негативних наслідків.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • - знання законодавства у сфері реалізації державної гендерної політики;
 • - громадянські компетентності

Структура програми:

Тема 1. Загальні основи гендерної політики в Україні.

Тема 2. Нормативно-правові засади реалізації гендерної політики.

Тема 3.Комплексний гендерний підхід: механізми впровадження.

Тема 4. Гендерна чутливість та гендерна толерантність як критерії професійного розвитку державного службовця.