Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

 • дистанційно в асинхронному режимі – чотири тижні; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – один тиждень

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

2 кредити ЄКТС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

дистанційна

Детальніше:

https://bit.ly/3jZXRaL

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій через розбудову ефективного багаторівневого врядування в Україні на основі партнерської взаємодії задля досягнення Цілей сталого розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

 • - нормативно-правової бази, механізмів та інструментів щодо Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року;
 • - глобальних тенденцій та кращих практик в процесі досягнення Цілей сталого розвитку;
 • - адаптованих для України Цілей сталого розвитку (завдань та індикаторів), особливостей інституційного забезпечення їх досягнення на різних рівнях публічного управління в Україні.

Уміння:

 • - вибирати сучасні інструменти для реалізації публічної політики сталого розвитку територій у системі багаторівневого врядування;
 • - розробляти на основі інноваційних підходів стратегію та конкретні проекти сталого розвитку для відповідної території шляхом партнерства публічної влади, бізнесу та громадськості;
 • - визначати напрями, завдання і заходи щодо налагодження вертикальної і горизонтальної взаємодії у процесі розв’язання конкретних проблем задля сталого розвитку територій;
 • - оцінювати та проводити моніторинг досягнення цілей сталого розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Навички:

 • - застосування сучасних інструментів для реалізації публічної політики сталого розвитку.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

державні службовці категорії "Б"

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • - знання законодавства, засад і принципів державної політики у сфері забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку в Україні;
 • - прийняття ефективних рішень;
 • - комунікація та взаємодія;
 • - впровадження і сприйняття змін;
 • - робота з інформацією та технічні навички.

Структура програми:

Модуль 1. Цілі сталого розвитку на національному рівні

Модуль 2. Цілі сталого розвитку на регіональному рівні

Модуль 3. Цілі сталого розвитку на місцевому рівні

Модуль 4. Цілі сталого розвитку в системі багаторівневого врядування

Модуль 5. Інструменти імплементації Цілей сталого розвитку в умовах невизначеності