Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

 • навчання дистанційно в асинхронному режимі два тижні; дистанційно в режимі реального часу до двох тижнів

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

2 кредити ЄКТС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

змішана (дистанційно-очна) (у разі настання надзвичайних або непереборних обставин, зокрема, карантину – дистанційно в режимі реального часу до двох тижнів)

Місце проведення:

м. Київ, вул. Шепелєва,3-а

Детальніше:

http://bit.ly/41EJjyf

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику щодо реалізації обов’язків держави в сфері прав людини та основоположних свобод, спонукати їх до партнерських дій з громадськістю та міжнародними організаціями для покращення ситуації з правами людини в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

 • - системи міжнародних та національних документів, що визначають, закріплюють права людини та мають стосунок до роботи державного службовця;
 • - принципів і критеріїв правомірності обмежень фундаментальних прав людини, а також обсягу та принципів реалізації соціально-економічних і культурних прав;
 • - основних механізмів захисту прав людини, що є актуальними для країни: національна, система ООН, регіональна європейська;
 • - зв’язку між міжнародними та національними механізмами захисту прав людини, можливості застосування міжнародного права у національних інституціях на прикладах, що мають безпосереднє відношення до державної служби.

Уміння:

 • - робити порівняльний аналіз між громадянськими, політичними та соціально-економічними і культурними правами людини, наводити відповідні приклади з роботи державних службовців;
 • - знаходити в міжнародних документах та національному законодавстві норми, пов’язані з тим чи іншим правом/свободою людини, та співвідносити це із власними повноваженнями та обов’язками;
 • - проводити базовий аналіз конкретної ситуації для формування власної думки щодо наявності чи відсутності порушення права/свободи людини в контексті власної роботи;
 • - використовувати існуючі інструменти для захисту власних прав та прав інших людей.

Навички:

 • - уникнення дискримінаційних практик у професійній діяльності;
 • - оцінювання проблемних ситуацій з позиції прав людини.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

державні службовці категорії "Б"

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • - права людини та основоположні свободи;
 • - реалізації функцій держави в сфері гарантування прав людини та основоположних свобод;
 • - організаційні та правові особливості механізму гарантування прав людини та основоположних свобод.

Структура програми:

Модуль 1. Права людини – поняття, філософія, теорія, історія виникнення та розвитку

Модуль 2. Обов'язки держави щодо прав людини

Модуль 3. Недискримінація як базовий принцип прав людини

Модуль 4. Роль державного службовця в сфері прав людини

Модуль 5. Застосування принципів прав людини на державній службі

Модуль 6. Права людини в конкретних ситуаціях на різних рівнях виконання завдань та функцій державної служби

Модуль 7. Застосування принципів прав людини на державній службі

Модуль 8. Права людини в конкретних ситуаціях на різних рівнях виконання завдань та функцій державної служби