Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

  • дистанційно в асинхронному режимі – чотири тижні; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – один тиждень

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

2 кредити ЄКТС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

дистанційна

Детальніше:

http://bit.ly/3mqg1U0

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: ознайомлення фахівців структурних підрозділів державних органів з питань взаємодії із ЗМІ та зв'язків з громадськістю із сучасними принципами, стандартами, механізмами та інструментами взаємодії з громадськістю; розвинути навички планування, здійснення та оцінки результатів взаємодії з громадськістю. Підвищення спроможності учасників професійного навчання практично застосовувати техніки та технології інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю, залучення громадськості до спільного вирішення актуальних проблем, що належать до діяльності державного органу.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

  • - нормативно-правової бази, механізмів та інструментів залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики.

Уміння:

  • - застосовувати механізми інформування, консультацій, залучення громадськості до вироблення державної політики, побудови партнерських відносин з громадськістю;
  • - планувати та проводити оцінку діяльності органу державної влади за напрямом «взаємодія з громадськістю».

Навички:

  • - застосування технік та технологій інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю, залучення громадськості до спільної діяльності – діалогу.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

державні службовці категорії "Б"

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

  • - знання законодавства з питань взаємодії державних органів з громадськістю;
  • - комунікація та взаємодія;
  • - стратегічні комунікації;
  • - робота з інформацією та технічні навички.

Структура програми:

Модуль 1. Засади взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю

Модуль 2. Рівні та етапи взаємодії з громадськістю

Модуль 3. Організація та проведення консультацій з громадськістю

Модуль 4. Оцінка діяльності органів виконавчої влади за напрямом «взаємодія з громадськістю»

Модуль 5. Інструменти взаємодії органів державної влади з громадськістю

Модуль 6. Інструменти реалізації комунікаційної стратегії ЦОВВ