Українська школа урядування-photo77-photo
Верзун Вікторія Петрівна

Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років. Працювала в завідувачем кафедри української мови Всеукраїнського центру кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Має багаторічний юридичного стаж роботи, досвід роботи з діловими документам в публічному управлінні, складання і оформлення документів у сфері публічного управління. Володіє знаннями оформлення окремих видів документів, стандартизації ділового тексту, складання та оформленні службових листів в системі документообігу  публічного управління відповідно до норм діючого законодавства. Приймала участь у круглих столах, конференціях, семінарах, тренінгах та курсах, має безліч публікацій.