Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

Документи як форма писемного публічного мовлення

Тривалість:
триденний семінар
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул.Шепелєва, 3-а
Форма навчання:
Очна (на період карантину проводиться у форматі вебінару)
Дати початку:
14 Лютого 2022
21 Лютого 2022
28 Березня 2022
4 Квітня 2022
11 Квітня 2022
18 Квітня 2022
25 Квітня 2022
2 Травня 2022
9 Травня 2022
11 Травня 2022
16 Травня 2022
Керівник програми:
Верзун В.П.
Тел. +380 68 1717 433
e-mail: ukrainska_movavcpk@ukr.net
(044) 223-49-24

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Документ як форма писемного публічного мовлення» спрямована на формування у слухачів необхідного рівня знань основ про діловий документ і діловодство в публічному управлінні, основних вимог до складання і оформлення документів у сфері публічного управління. Загальна короткострокова програма розрахована на поглиблене вивчення ділових документів (правил оформлення окремих видів документів, стандартизації ділового тексту, складанні та оформленні службових листів в системі документообігу публічного управління та ін.).

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Особливості писемного мовлення
Тема 2. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
Тема 3. Правила оформлення окремих видів документів
Тема 4. Стандартизація ділового тексту
Тема 5. Термінологія як основа документації
Тема 6. Мовний етикет у писемному професійному спілкуванні
Тема 7. Особливості використання самостійних і службових частин мови у документах
Тема 8. Службові листи в системі документообігу публічного управління
Тема 9. Складання й оформлення службових листів
Підсумковий контроль

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

У результаті вивчення програми слухач повинен:

  • знати службовий етикет писемної форми ділового спілкування;
  • володіти основними комунікативними ознаками культури писемного мовлення;
  • використовувати державний стандарт щодо оформлення організаційно-розпорядчих документів;
  • вміти правильно використовувати мовні засоби залежно від сфери та мети спілкування у писемному фаховому мовленні;
  • опрацювати відповідно до виробничої потреби тексти документів, які перебувають у службовому обігу.
Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.