Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

«МОВНОСТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ»

Тривалість:
дводенний семінар
Обсяг програми:
0,67 кредита ЄКТС
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул.Шепелєва, 3-а
Форма навчання:
Очна* (*- у разі карантинних обмежень навчання проводиться дистанційно в режимі реального часу)
Дати початку:
9 Червня 2022
Керівник програми:
Верзун В.П.
Тел. +380 68 1717 433
e-mail: ukrainska_movavcpk@ukr.net
(044) 223-49-24

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Мовностильові особливості професійного мовлення публічних службовців» спрямована на підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності у слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання лексичних та орфоепічних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців; закріплення й поглиблення знань державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, формування вмінь і навичок використання мовних засобів із дотриманням норм ділового спілкування.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Комунікативна професіограма публічних службовців
Тема 2. Стилістична диференціація сучасної української літературної мови. Особливості офіційно-ділового стилю
Тема 3. Культура ділового мовлення, її комунікативні ознаки
Тема 4. Український мовленнєвий етикет
Тема 5. Норми вимови та засоби милозвучності в професійному спілкуванні
Тема 6. Регламентація лексичних засобів у діловому мовленні
Тема 7. Фразеологія у діловій комунікації.
Підсумковий контроль (тестування)

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

У результаті вивчення програми слухач повинен:

  • знати найважливіші ознаки літературної мови; становлення й особливості вживання фахової термінології, професіоналізмів та фразеологізмів;
  • дотримуватися стилістичних, лексичних й акцентуаційних норм у діловому спілкуванні;
  • правильно обирати й використовувати мовні засоби в усному та писемному діловому мовленні;
  • здійснювати монологічне та діалогічне (полілогічне) мовлення фахового спрямування (доповідь, звіт, промова, дискусія, відповіді на запитання); – дотримуватися етикету професійного спілкування, підвищити професійні мовленнєві компетентності;
  • удосконалити навички використання засобів сучасної української літературної мови залежно від умов спілкування, мети та змісту висловлення.

 

Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.