Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні (очна)

Тривалість:
триденний семінар
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул.Шепелєва, 3-а
Форма навчання:
очна
Дати початку:
Керівник програми:
Верзун В.П.
Тел. (044) 223 49 24
+380 63 220 5701
e-mail: ukrainska_movavcpk@ukr.net

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні» покликана на формування компетентної особистості ХХІ століття у сфері культури спілкування, здатної до вербальної комунікації на високому професійному рівні. Загальна короткострокова програма розрахована на поглиблене вивчення мистецтва усного ділового мовлення, а саме: ділової риторики, стилістичного використання мовних засобів у риториці, культури усного ділового мовлення,  мовленнєвого етикету державного.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Загальні відомості про мовлення
Тема 2. Ділова риторика як наука і мистецтво
Тема 3. Основні норми української літературної вимови
Тема 4. Акцентуаційні норми та просодичні засоби української мови
Тема 5. Культура усного ділового мовлення. Мовленнєвий етикет публічного службовця.
Тема 6. Складне синтаксичне ціле. Текст. Дискурс
Тема 7. Стилістичне використання мовних засобів у риториці
Тема 8. Публічний виступ. Презентація
Підсумковий контроль

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

У результаті вивчення програми слухач повинен:

  • знати вимоги ведення нарад, службових бесід, дискусій;
  • правильно обирати та використовувати мовні засоби в усному діловому мовленні;
  • використовувати основи риторики й основи ораторського мистецтва.
  • володіти діалоговими і монологовими техніками спілкування, технікою ведення спору, технікою упізнавання невербальної знакової системи, технікою роботи з текстовим матеріалом тощо;
  • вживати граматичні форми державної мови згідно з законами й нормами граматики, граматичної форми, наявністю корекційних навичок щодо правильності вживання граматичних норм.
Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.