Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

Службове листування

Тривалість:
триденний семінар
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул.Шепелєва, 3-а
Форма навчання:
Очна* (*- у разі карантинних обмежень навчання проводиться дистанційно в режимі реального часу)
Дати початку:
1 Червня 2022
Керівник програми:
Верзун В.П.
Тел. +380 68 1717 433
e-mail: ukrainska_movavcpk@ukr.net
(044) 223-49-24

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Службове листування» спрямована на формування у слухачів необхідного рівня знань основ про службові листи в публічному управлінні, основних вимог до складання і оформлення службової кореспонденції у сфері публічного управління. Загальна короткострокова програма розрахована на підвищення рівня мовної грамотності, комунікативної компетентності слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо укладання ділових листів; розкриття специфіки електронного листування, оформлення окремих видів листів у системі документообігу публічного управління.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Службове листування як форма сучасної ділової комунікації

Тема 2. Особливості структури й обов’язкові реквізити службового листа 

Тема 3. Специфіка оформлення електронного службового листа

Тема 4. Використання мовних засобів у службовому листуванні

Тема 5. Пунктуаційні норми у службовому листуванні

Тема 6. Техніка складання та редагування службових листів

Тема 7. Оформлення службових листів різних видів

Підсумковий контроль результатів навчання: укладання службового листа з метою виявлення рівня сформованості практичних навичок

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

У результаті вивчення програми слухач повинен:

знати державний стандарт оформлення ділових документів у сфері публічного управляння й адміністрування; морфологічні, синтаксичні, стилістичні, пунктуаційні норми української мови у професійному спілкуванні;

вміти складати й опрацьовувати ділові листи та іншу службову документацію; добирати мовні засоби відповідно до вимог і ситуації службової комунікації; дотримуватися граматичних, синтаксичних, та пунктуаційних норм у діловому листуванні; редагувати тексти ділових листів; аналізувати причини й наслідки невдалої комунікації.

опрацьовувати відповідно до виробничої потреби тексти ділових листів, що перебувають у службовому обігу. 

 

Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.