Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Підвищення рівня професійної компетентності фахівців служб управління персоналом, інших структурних підрозділів державних органів та працівників, які займаються питаннями управління персоналом в органах місцевого самоврядування щодо організації ефективної системи менеджменту персоналу та формування стандарту роботи в управлінні персоналом.

Найближча дата:
Тривалість: до чотирьох місяців: 4 дистанційних та 1 очний тренінг тривалістю 8 годин протягом двох днів кожен, 5 міжмодульних онлайн зустрічей тривалістю по 2 години.
Кінцева дата подання:

Підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику щодо реалізації обов’язків держави в сфері прав людини та основоположних свобод, спонукати їх до партнерських дій з громадськістю та міжнародними організаціями для покращення ситуації з правами людини в Україні.

Найближча дата: 20 Червня - 1 Червня 2022
Тривалість: навчання дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; два дні очно (у разі настання надзвичайних або непереборних обставин – дистанційно в режимі реального часу до двох тижнів)
Кінцева дата подання:

Забезпечення однакового розуміння з боку фахівців з питань реформ циклу політики як сучасної концепції основної функції міністерств, місії, принципів і цінностей публічної адміністрації; забезпечення єдиних стандартів якості та єдиних підходів для стратегічного планування та формування політики на основі аналізу політики і консультацій із заінтересованими сторонами

Найближча дата: 15 Серпня - 9 Вересня 2022
Тривалість: дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – до двох тижнів в межах часу передбаченого на навчання в асинхронному режимі
Кінцева дата подання:

Підвищення рівня компетентності фахівців державних органів з персональної ефективності, організації командної співпраці, навичок комунікацій, прийняття ефективних рішень. Ознайомлення із сучасними принципами та методами підвищення персональної ефективності, вмінням розставляти  пріоритети, навичками підвищення рівня мотивації та ефективності прийнятих рішень, виконання поточних завдань, що дозволить публічним службовцям опанувати інструментарій в області організації та ефективного використання часу

Найближча дата: 4 Липня - 15 Липня 2022
Тривалість: дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – один день
Кінцева дата подання:

Підвищення рівня обізнаності державних службовців щодо механізму формування та функціонування НАТО, євроатлантичної інтеграції України, основних завдань, форматів, можливостей та механізмів співробітництва. Підвищення рівня спроможності державних службовців самостійно ідентифікувати та ефективно упроваджувати реформи, що необхідні для набуття членства України в НАТО.

Найближча дата:
Тривалість: два - три дні на тиждень протягом не менше п’яти та не більше 10 тижнів
Кінцева дата подання:

Професійний розвиток уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо ефективного виконання покладених на них завдань, забезпечення дієвого функціонування інструментів запобігання корупції в діяльності органу влади та органу місцевого самоврядування.

Найближча дата: 26 Вересня - 7 Жовтня 2022
Тривалість: дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – до трьох днів
Кінцева дата подання:

підвищення спроможності державних службовців щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації та медіації, зокрема, сформувати в учасників розуміння можливостей їх застосування як всередині певної організації, так і з зовнішніми групами зацікавлених осіб (стейкхолдерами)

Найближча дата:
Тривалість: Програма дистанційного курсу – 2 тижні; Очна частина навчання буде проходити в режимі реального часу – один тиждень
Кінцева дата подання:

підвищення спроможності державних службовців щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації та медіації, зокрема, сформувати в учасників розуміння можливостей їх застосування як всередині певної організації, так і з зовнішніми групами зацікавлених осіб (стейкхолдерами)

Найближча дата:
Тривалість: Програма дистанційного курсу – 3 тижні; Очна частина навчання буде проходити в режимі реального часу – один тиждень
Кінцева дата подання:

Сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у сферу і середовище державної служби. Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому; посилення професійної самоідентифікації та розвиток наскрізних професійних компетентностей щодо ефективного виконання місії державного службовця. Підвищення рівня компетентності в ефективній реалізації професійної діяльності державного службовця, в комунікаціях, організації командної співпраці, […]

Найближча дата: 20 Червня - 30 Червня 2022
Тривалість: дистанційно в асинхронному режимі до трьох тижнів, дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – один день
Кінцева дата подання: