Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Тривалість:
дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – до трьох днів
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
26 Вересня 2022
Керівник програми:
тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-223-49-26, 044-223-49-27, 044-455-05-73
електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета:

Професійний розвиток уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо ефективного виконання покладених на них завдань, забезпечення дієвого функціонування інструментів запобігання корупції в діяльності органу влади та органу місцевого самоврядування.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • знання національного та міжнародного законодавства з питань запобігання корупції;
 • професійні знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органі влади та органу місцевого самоврядування;
 • підвищення ефективності взаємодії уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції як з працівниками органу влади або органу місцевого самоврядування так і з іншими суб’єктами у сфері протидії корупції.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Структура програми:

Обов’язкові модулі програми

 • Модуль 1. Стандарти запобігання корупції
 • Модуль 2. Професія антикорупційного уповноваженого
 • Модуль 3. Практикум «Практика роботи антикорупційного уповноваженого»

Вибіркові модулі програми

 • Модуль 4. Організація роботи з викривачами корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування – платформа cтудії онлайн-освіти Educational Era (EdEra) https://study.ed-era.com/uk/dashboard/course/#!427
 • Модуль 5. Поняття викривання корупції, права та гарантії викривачів – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта»  https://osvita.diia.gov.ua/courses/vikrivac-u-zakoni

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

 1. Подати заявку на Порталі управління знаннями. Далі, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчання.  

Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць. У разі не заповнення Google анкети протягом двох діб заявка буде відхилена провайдером для надання можливості іншим бажаючим подати заявку на вказану програму. Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

 1. Отримати сертифікати про проходження дистанційної частини курсу в асинхронному режимі за обов’язковими модулями 1 – 2 (посилання на курс ви отримаєте у листі від УШУ) та за одним онлайн-курсом із запропонованих вибіркових модулів 4 або 5 – надіслати два сертифікати до УШУ у термін, зазначений у листі-запрошенні.
 1. Після завершення дистанційної асинхронної частини курсу надається доступ до вебкабінету сервісу Zoom для участі у вебінарі за модулем 3 у режимі реального часу.

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відеокарти та камери.
 2. Наявність мікрофону.
 3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції (державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

Знання:

 • міжнародних та національних антикорупційних стандартів;
 • особливостей роботи спеціалізованих антикорупційних органів України напрямів взаємодії з антикорупційними органами уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції;
 • поняття доброчесності та її складових;
 • поняття корупційного правопорушення та правопорушення пов’язаного з корупцією;
 • видів юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 • організаційно-правових засад забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 • сутності поняття «викривач», гарантій захисту викривачів за законодавством України основ роботи з конфліктом інтересів, організацією деклараційної кампанії в органі;
 • види внутрішніх документів з управління корупційними ризиками та порядок їх затвердження.

Уміння:

 • застосовувати положення антикорупційного законодавства у повсякденній службовій діяльності;
 • аналізувати міжнародні антикорупційні стандарти;
 • реалізовувати права і обов’язки, закріплені нормами законодавства за уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції;
 • застосовувати порядок отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування;
 • розрізняти поняття реального та потенційного конфлікту інтересів.

Навички:

 • організації ефективної антикорупційної роботи в органі державної влади та органі місцевого самоврядування;
 • застосовувати практичний інструментарій запобігання корупції;
 • застосування порядку отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування;
 • налагоджування та підтримання ефективних комунікативних каналів зі службовцями органу влади та органу місцевого самоврядування, керівництвом, НАЗК, іншими суб’єктами у сфері протидії корупції;
 • проведення перевірки осіб та/або організацій на доброчесність;
 • виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в органі;
 • організації деклараційної кампанії в органі.