Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Навички медіації та діалогу для потреб державної служби (для державних службовців категорії «А» та для голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників)

Тривалість:
Програма дистанційного курсу – 3 тижні; Очна частина навчання буде проходити в режимі реального часу – один тиждень
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
Керівник програми:
Контактна особа від Української школи урядування -
відділ розроблення програм підвищення кваліфікації та аналізу потреб
Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій
Тел. +38(096)760-57-12, +38 (044) 455-05-72
e-mail:: pon220a.usg@gmail.com

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

підвищення спроможності державних службовців щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації та медіації, зокрема, сформувати в учасників розуміння можливостей їх застосування як всередині певної організації, так і з зовнішніми групами зацікавлених осіб (стейкхолдерами)

Професійні компетентності:

 • комунікація та взаємодія;
 • управління ефективністю та розвиток людських ресурсів;
 • досягнення результатів.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ:

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

 1. Пройти реєстрацію на сайті Української школи урядування та на Порталі управління знаннями:

– після реєстрації на Порталі управління знаннями отримати підтвердження, яке буде надіслано на протязі 3-х діб: https://pdp.nacs.gov.ua/courses/navychky-mediatsii-ta-dialohu-dlia-potreb-publichnoi-sluzhby-bcc7b135-1326-4986-92ba-f16ce85d89fe;

– на сайті Української школи урядування потрібно перейти за посиланням на Google анкету, яку необхідно обов’язково заповнити, що є  підтвердженням Вашої участі у навчанні. 

 1. Отримати сертифікати про проходження дистанційної частини курсу, що є передумовою допуску до дистанційної частини курсу  в режимі реального часу:

 – за обов’язковими модулями 1-4

 Обов’язкові модулі програми:

Модуль 1. Основи побудови діалогу на публічній службі.
Модуль 2. Інструменти роботи із конфліктами на публічній службі.
Модуль 3. Інструменти медіації та діалогу для ефективної взаємодії всередині публічної служби.
Модуль 4. Використання діалогових підходів у публічних громадських обговореннях.

Навчання в асинхронному режимі відбудеться з 08.11 – 19.11.21 на платформі студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra): https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:OSCE_EDERA+Med_101+2020/about

Отримавши сертифікат за результатом проходження першої частини на платформі студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra), його потрібно надіслати на електрону пошту  pon220a.usg@gmail.com

– за вибірковими модулями отримати  0,47 кредиту  ЄКТС

Модуль 5. Навички діалогу для потреб публічної служби (0,47 ЄКТС)
Модуль 6. Навички медіації для потреб публічної служби  (0,47 ЄКТС)

Навчання в синхронному режимі (в режимі реального часу) відбудеться з 22.11 – 25.11.21.

Для участі в дистанційній частині програми навчальне місце має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відео карти та камери.
 2. Наявність мікрофону.
 3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 

 

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «А»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • теорії конфліктів та медіації; 
 • класифікації конфліктів та різні способи аналізу конфлікту;
 • інструменти роботи із конфліктами на публічній службі;
 • інструменти медіації та діалогу для ефективної взаємодії всередині публічної служби;
 • інклюзивні та гендерні аспекти в побудові діалогу;
 • принципи побудови діалогу в публічних громадських обговореннях
 • визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

ВМІННЯ:

 • розвинути здатність чути та сприймати думки та погляди інших учасників діалогу; 
 • бути спрямованими на відкрите прийняття рішення, яке є найбільш прийнятним для усіх учасників діалогу, зокрема, враховує озвучені ними інтереси та потреби; 
 • орієнтуватися на представлення різних поглядів та думок на предмет обговорення;
 • бути здатним брати відповідальність за керування процесом діалогу;
 • готувати взаємовигідні варіанти співпраці/вирішення питання;
 • орієнтуватись на припинення конфліктної ситуації, обирати оптимальні стратегії розв’язання конфлікту;
 • бути спрямованою на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об’єктивне обговорення проблемних питань;
 • керувати своїми емоціями, розуміти емоції учасників;
 • орієнтуватись на запобігання конфліктних ситуацій
 • вміти активно слухати;
 • вміти працювати із запитаннями;
 • вміти застосовувати перефраз, рефремінг, резюмування.