Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Розвиток персональної ефективності у публічному управлінні

Тривалість:
дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – один день
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
17 Січня 2022
1 Лютого 2022
14 Лютого 2022
1 Березня 2022
28 Березня 2022
4 Квітня 2022
11 Квітня 2022
2 Травня 2022
6 Червня 2022
4 Липня 2022
1 Серпня 2022
15 Серпня 2022
5 Вересня 2022
3 Жовтня 2022
Керівник програми:
тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-223-49-26, 044-223-49-27, 044-455-05-73; електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення рівня компетентності фахівців державних органів з персональної ефективності, організації командної співпраці, навичок комунікацій, прийняття ефективних рішень. Ознайомлення із сучасними принципами та методами підвищення персональної ефективності, вмінням розставляти пріоритети, навичками підвищення рівня мотивації та ефективності прийнятих рішень, виконання поточних завдань, що дозволить публічним службовцям опанувати інструментарій в області організації та ефективного використання часу

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:
– прийняття ефективних рішень;
– виконання на високому рівні поставлених завдань;
– комунікація та взаємодія;
– командна робота та взаємодія;
– управління змінами.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Структура програми (в асинхронному режимі)
Обов’язкові модулі програми:
Модуль 1. Тайм-менеджмент у публічному управлінні
Модуль 2. Критичне мислення і інформаційна культура
Навчання в асинхронному режимі – платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва:
Тайм-менеджмент у публічному управлінні 
Критичне мислення і інформаційна культура 

Вибіркові модулі програми:
За модулями програми набрати не менше 0,67 кредиту ЄКТС
Модуль 3. Публічні консультації (0,67 ЕКТС)
платформа студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra): Публічні консультації
Модуль 4. Побудова кар’єри (0,67 ЕКТС)
платформа студії онлайн-освіти ВУМ online, Відкритий Університет Майдану: Побудова кар’єри
Модуль 5. Персональна ефективність (0,34 ЄКТС)
платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва : Персональна ефективність
Модуль 6. Емоційний інтелект (0,33 ЄКТС)
платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва : Емоційний інтелект 
Навчання в синхронному режимі (режимі реального часу) (підсумковий контроль знань) – надається доступ до вебкабінету

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:
Пройти реєстрацію на сайті Української школи урядування та на Порталі управління знаннями.
Після підтвердження на Порталі управління знаннями заявки щодо участі у навчальному заході, Вам буде надіслано на вказану електронну пошту лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є підтвердженням Вашої участі у навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Дистанційний асинхронний етап навчання складається з двох обов’язкових модулів та вибіркових модулів програми, за якими потрібно набрати не менше 0,67 кредиту. Посилання на онлайн-курси зазначені у «Структурі програми».

Для участі у наступному синхронному етапі навчання та отримання доступу до вебкабінету відеоконференції у ZOOM необхідно отримати та надіслати УШУ електронні сертифікати про проходження дистанційної частини курсу за темами обов’язкових модулів програми (Модуль 1 та Модуль 2) та за темою вибіркових модулів програми (але не менше 0,67 кредиту ЄКТС: або Модуль 3, або Модуль 4, або Модулі 5 та 6).

Звертаємо вашу увагу, що генерація сертифікату за результатами дистанційного навчання на платформі студія онлайн освіти Educational Era (EdEra) може тривати до двох тижнів. Прохання це врахувати під час проходження дистанційного навчання з метою вчасного отримання сертифікату.

Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відео карти та камери.
2. Наявність мікрофону.
3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «В»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

Знання:

 • загальної концепції тайм-менеджменту;
 • принципів та методів управління часом;
 • поняття критичного мислення і законів логіки;
 • нормативно-правової бази, механізмів та інструментів залучення різних стейкхолдерів до процесів формування та реалізації державної політики;
 • принципів ефективної комунікації та прийняття ефективних рішень.

Уміння:

 • розробляти власну стратегію підвищення ефективності розподілу та використання часу для підвищення рівня власної продуктивності праці;
 • розпізнавати маніпуляції у особистому та робочому просторі;
 • використовувати методи сприйняття інформації для підвищення власної ефективності;
 • планувати та здійснювати стратегічні комунікації, спрямовані на різні цільові групи під час вироблення державної політики в різних сферах;
 • організовувати/брати активну участь у командній взаємодії, орієнтованій на співпрацю

Навички:

 • застосування інструментів оптимізації використання часу і в особистому, і в робочому просторі;
 • застосування критичного мислення для удосконалення власних компетентностей;
 • застосування техніки «deliberative policy-making» («інклюзивного обговорення під час вироблення державних політик»);
 • вибудовування ефективних комунікацій з широкою цільовою аудиторією у різних умовах взаємодії;
 • ефективної роботи з інформацією та участі у розробленні ефективних рішень