Європейська інтеграція

Повернутися

У сучасних умовах отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу та необхідності подальшої інституційної розбудови державного управління органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають посилити свою спроможність у сфері європейської інтеграції, зокрема задля ефективного завершення процесу перемовин та виконання усіх умов ЄС щодо набуття повноцінного членства в цій організації.

Все це потребує суттєвого підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також зміцнення потенціалу навчальних установ у сфері європейської інтеграції.

Відповідно до Плану Пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 14 березня 2023 р. № 221-р на Національне агентство України з питань державної служби та Вищу школу публічного управління покладено завдання щодо проведення навчання державних службовців, які забезпечують планування, координацію, проведення моніторингу та підготовку звітності щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, а також наближення законодавства України до права ЄС (acquis ЄС).

Основними завданнями у сфері європейської інтеграції відповідно до Стратегії розвитку Вищої школи публічного управління на 2023-2028 роки  визначено:

1. Розробка нових навчальних програм для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції.

2. Розвиток співпраці з навчальними закладами, а також формування національної мережі організацій та установ, які здійснюють навчальну діяльність у сфері європейської інтеграції.

3. Допомога у проведенні регулярної оцінки потреб для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції.

4. Формування дієвого пулу викладачів та тренерів у сфері європейської інтеграції, організація їх навчання.

5. Розвиток та упровадження нових інструментів організації навчального процесу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції (зокрема, онлайн навчання та ін.).

6. Участь в організації стажування фахівців та експертів з питань європейської інтеграції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

7. Організація навчальних поїздок українських публічних службовців до європейських інституцій та органів публічної влади країн-членів ЄС.

Протягом 2024 року у Вищій школі публічного управління планується забезпечення підвищення кваліфікації 2312 публічних службовців у сфері європейської інтеграції.

Навчання  публічних службовців за напрямом «Європейська інтеграція» у 2024 році реалізується за програмами підвищення кваліфікації:

 №Назва програмиКредити ЄКТСТермін
 1«Соціальний діалог як механізм публічного управління в умовах війни, повоєнного відновлення та набуття Україною членства в ЄС»0,5І – ІІІ квартал
 2«Впровадження європейських принципів державного управління програми OECD/SIGMA»0,5ІІ квартал
 3 «Державна служба в кризовий та посткризовий періоди: досвід країн-членів Європейського Союзу»0,33ІІ квартал
 4«Переговори з ЄС та динаміка прийняття рішень: практичний підхід»1ІІ квартал
 5Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  з питань адаптації законодавства України до права ЄС1ІІ – ІІІ квартал
 6«Протидія дезінформації, спрямованій на дискредитацію відносин України з ЄС та майбутнього членства України в ЄС»1ІІ – ІІІ квартал
 7  «Комунікація євроінтеграції: процес створення комунікаційної стратегії та плану заходів»1ІІ – ІІІ квартал
 8 «Податкова політика Європейського Союзу»0,5І – ІІІ квартал
 9«Європейський Союз. Відносини Україна-ЄС»0,5ІІ – ІІІ квартал
 10 «Політика ЄС та територіальний розвиток»0,6ІІ – ІІІ квартал
 11«Інструменти впровадження європейської моделі громадянської (політичної) освіти»0,5ІІІ – IV квартал

З метою обміну досвідом, розробки спільних програм та організації стажувань українських службовців в країнах-членах Європейського Союзу Вищою школою започатковано співпрацю з Lech Kaczynski National School of Public Administration (KSAP), Finnish Institute of Public Management (HAUS), Regional School of Public Administration (ReSPA), The Hague Academy for Local Governance, French National Institute of Public Service.

Для забезпечення безперервності та гнучкості професійного навчання у сфері європейської інтеграції та за підтримки Представництва ЄС в Україні та проекту Natolin4Capacity Building забезпечується передача у користування Вищій школі онлайн освітньої платформи N4CB та 16 онлайн курсів з різних аспектів функціонування ЄС та розвитку відносин ЄС і України.

Схожі освітні проєкти