Європейська інтеграція

Повернутися

У сучасних умовах отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу та необхідності подальшої інституційної розбудови державного управління органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають посилити свою спроможність у сфері європейської інтеграції, зокрема задля ефективного завершення процесу перемовин та виконання усіх умов ЄС щодо набуття повноцінного членства в цій організації.

Все це потребує суттєвого підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також зміцнення потенціалу навчальних установ у сфері європейської інтеграції.

Відповідно до Плану Пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 14 березня 2023 р. № 221-р на Національне агентство України з питань державної служби та Вищу школу публічного управління покладено завдання щодо проведення навчання державних службовців, які забезпечують планування, координацію, проведення моніторингу та підготовку звітності щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, а також наближення законодавства України до права ЄС (acquis ЄС).

Основними завданнями у сфері європейської інтеграції відповідно до Стратегії розвитку Вищої школи публічного управління на 2023-2028 роки  визначено:

1. Розробка нових навчальних програм для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції.

2. Розвиток співпраці з навчальними закладами, а також формування національної мережі організацій та установ, які здійснюють навчальну діяльність у сфері європейської інтеграції.

3. Допомога у проведенні регулярної оцінки потреб для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції.

4. Формування дієвого пулу викладачів та тренерів у сфері європейської інтеграції, організація їх навчання.

5. Розвиток та упровадження нових інструментів організації навчального процесу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції (зокрема, онлайн навчання та ін.).

6. Участь в організації стажування фахівців та експертів з питань європейської інтеграції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

7. Організація навчальних поїздок українських публічних службовців до європейських інституцій та органів публічної влади країн-членів ЄС.

Протягом 2023 року у Вищій школі публічного управління заплановано підвищення кваліфікації 1316 державних службовців у сфері європейської інтеграції, 290 державних службовців – у сфері євроатлантичної інтеграції.

Навчання  державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», «В» за напрямом «Європейська інтеграція» у     2023 році реалізується за програмами:

 Назва програми  Кредити ЄКТСТермін навчання
1.ЗКППК  «Державна служба в кризовий та посткризовий періоди: досвід країн-членів Європейського Союзу»0,33Квітень
2.ЗКППК «Впровадження європейських принципів державного управління програми OECD/SIGMA»0,5Травень
3.ЗКППК  «Комунікація євроінтеграції: процес створення комунікаційної стратегії та плану заходів»1Травень Вересень
4.ЗКППК «Протидія дезінформації, спрямованій на дискредитацію відносин України з ЄС та майбутнього членства України в ЄС»1Травень Червень Вересень
5.ЗКППК «Європейський Союз. Відносини Україна-ЄС»0,5Червень Липень Серпень Вересень
6.ЗКППК ««Громадяни в ЄС»1Серпень-вересень
7.ЗКППК «Трансформаційна сила ЄС»1Серпень-вересень
8.ЗКППК «Розширення ринку ЄС»1Серпень-вересень
9.ЗКППК «Розробка політик у ЄС»1Серпень-вересень
10.ЗКППК «Фінансові інструменти ЄС»1Серпень-вересень

Навчання  державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», «В» за напрямом «Євроатлантична інтеграція» у 2023 році реалізується за програмами:

         Назва програми  Кредити ЄКТСТермін навчання
1.ЗКППК «Стратегічні комунікації в євроатлантичній інтеграції»0,67Квітень Травень Червень
2.ЗКППК «Розбудова національної стійкості»1Липень Серпень Вересень  
3.ЗКППК «Організація Північноатлантичного договору. Відносини Україна-НАТО»0, 8Вересень

З метою обміну досвідом, розробки спільних програм та організації стажувань українських службовців в країнах-членах Європейського Союзу Вищою школою започатковано співпрацю з Lech Kaczynski National School of Public Administration (KSAP), Finnish Institute of Public Management (HAUS), Regional School of Public Administration (ReSPA), The Hague Academy for Local Governance, French National Institute of Public Service.

Для забезпечення безперервності та гнучкості професійного навчання у сфері європейської інтеграції та за підтримки Представництва ЄС в Україні та проекту Natolin4Capacity Building забезпечується передача у користування Вищій школі онлайн освітньої платформи N4CB та 16 онлайн курсів з різних аспектів функціонування ЄС та розвитку відносин ЄС і України.

Схожі освітні проєкти