Професійний розвиток вищого корпусу державної служби

Повернутися

На сьогодні державне управління зіткнулося із значними проблемами,  спричиненими війною. Саме тому забезпечення повноцінної роботи державних установ та надання послуг громадянам в умовах воєнного часу стало одним із найголовніших викликів для системи державного управління. Керівники органів державної влади зробили і продовжують робити усе можливе, щоб виконувати свої завдання та функції з метою задоволення нагальних потреб населення та збереження сталої основи для подальшого розвитку країни після війни. Разом з тим, державна служба є сполучною ланкою між державою і громадянами та виступає індикатором рівня довіри до влади, тому важливим є забезпечення її ефективної діяльності як у воєнний, так і післявоєнний періоди.

З огляду на це  перед вищим корпусом державної служби стоять нові виклики, а саме трансформація та побудова соціально орієнтованої, сервісної моделі публічної служби, що має базуватися на використанні новітніх підходів до організації взаємодії з громадянами з метою забезпечення належної якості державних послуг.  Відбудова країни вимагає, з одного боку, європейського вектору  розвитку, з іншого – нового погляду як на управління соціально-економічними процесами, так і на місію держави та державних службовців у цілому.

Вища школа є єдиним закладом післядипломної освіти, що забезпечує професійний розвиток та підвищення кваліфікації публічних службовців – осіб, які займають політичні посади, державних службовців, посади яких належать до посад державної служби категорії «А», голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

Відповідно до наказу НАДС від 20 лютого 2023 року № 22-23  «Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 24 серпня 2022 року № 74-22» та Плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у Вищій школі 2023 року заплановано підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», за:

  • короткостроковими програмами підвищення кваліфікації – 226 осіб;
  • професійними програмами підвищення кваліфікації – 36 осіб.

Навчання  державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» у 2023 році буде реалізовуватися за програмами:

Назва програмиКредити ЄКТСТермін навчання
1.ЗКППК «Технології маніпулятивного впливу та протидія провокаціям у професійному і діловому житті»1 ЄКТСквітень
2.ЗКППК «Функціонування інституту державної служби в кризовий та посткризовий періоди на основі досвіду країн-членів Європейського Союзу»0,33 ЄКТСквітень
3.ЗКППК «Реформування системи державного управління України відповідно до Європейських стандартів належного адміністрування»0,5 ЄКТСтравень
4.ЗКППК «Система кіберзахисту державної установи від А до Я»1 ЄКТСквітень-травень
5.ЗКППК «Кризовий менеджмент при інформаційних загрозах»0,5 ЄКТСчервень
6.ЗКППК «Формування іміджу та бренду державного службовця»1 ЄКТСчервень
7.ЗКППК «Управління ефективністю та розвиток персоналу»1 ЄКТСчервень
8.ЗКППК «Використання цифрових інструментів в діяльності органів державної влади»0,5 ЄКТСсерпень
9.ЗКППК «Гендерно орієнтоване врядування»0,5 ЄКТСлипень-серпень
10.ЗКППК «Фінансова грамотність»1 ЄКТСлипень
11.ЗКППК «Забезпечення діяльності органів державної влади в умовах воєнного стану»1 ЄКТСсерпень
12.ЗКППК «Євроатлантична інтеграція і функціонування національної системи стійкості»0,5 ЄКТСвересень
13.ЗКППК «Публічна політика»1 ЄКТСвересень
14.ЗКППК «Протокол і етикет»0,5 ЄКТСвересень

Забезпечення професійного розвитку державних службовців, які займають посад державної служб категорії «А», буде здійснено у рамках реалізації за підтримки проекту SURGe загальної (сертифікатної) професійної програми «Школа Стратега».  

Головною метою проекту є впровадження дієвих інструментів для забезпечення розвитку професійних компетентностей вищого корпусу державної служби  як нової генерації високоосвічених українських лідерів і професіоналів для стратегічного перетворення та відбудови держави.

Основними завдання проекту є:

  1. Формування ключових компетентностей шодо розробки та впровадження стратегічного підходу в державному управлінні: розуміння стратегічних моделей управління, підготовка та реалізація стратегій розвитку, формування команди та ефективної командної взаємодії, лідерство для реалізації змін, організаційні трансформації та стратегічне планування.
  2. Створення передумов щодо формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку та відновлення України.
  3. Навчання інноваційним технологіям, формування навичок використання інноваційних технологій стратегічного планування та управління, використання технологій бенчмаркінгу у державному управлінні.
  4. Підвищення рівня  професійної компетентності державних службовців категорії «А», надання необхідних знань для стратегічного управління та прийняття ефективних рішень.

За додатковою інформацією щодо реалізації програм для вищого корпусу державної служби просимо звертатися до Олександри Глух, провідного фахівця Центру розвитку управлінських компетентностей (тел. 044 223 49 26, email: o.hlukh@hs.gov.ua).

Схожі освітні проєкти