Професійний розвиток вищого корпусу державної служби

Повернутися

На сьогодні державне управління зіткнулося із значними проблемами,  спричиненими війною. Саме тому забезпечення повноцінної роботи державних установ та надання послуг громадянам в умовах воєнного часу стало одним із найголовніших викликів для системи державного управління. Керівники органів державної влади зробили і продовжують робити усе можливе, щоб виконувати свої завдання та функції з метою задоволення нагальних потреб населення та збереження сталої основи для подальшого розвитку країни після війни. Разом з тим, державна служба є сполучною ланкою між державою і громадянами та виступає індикатором рівня довіри до влади, тому важливим є забезпечення її ефективної діяльності як у воєнний, так і післявоєнний періоди.

З огляду на це  перед вищим корпусом державної служби стоять нові виклики, а саме трансформація та побудова соціально орієнтованої, сервісної моделі публічної служби, що має базуватися на використанні новітніх підходів до організації взаємодії з громадянами з метою забезпечення належної якості державних послуг.  Відбудова країни вимагає, з одного боку, європейського вектору  розвитку, з іншого – нового погляду як на управління соціально-економічними процесами, так і на місію держави та державних службовців у цілому.

Вища школа є єдиним закладом післядипломної освіти, що забезпечує професійний розвиток та підвищення кваліфікації публічних службовців – осіб, які займають політичні посади, державних службовців, посади яких належать до посад державної служби категорії «А», голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

Навчання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» у 2024 році буде реалізовуватися за програмами:

№ з/пНазва програмиНапрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програмаФорма навчання / обсяг програми (кредити ЄКТС)Термін навчання
 1ЗПППК «Школа підготовки стратегів (для вперше призначенихна на посади державної служби категорії «А»)»підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «А» (протягом року з дня їх призначення на посаду)змішана / 2 кредити ЄКТСберезень-квітень
 2ЗПППК «Школа підготовки стратегів»підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» (не рідше одного разу на три роки)змішана / 2 кредити ЄКТСлипень-серпень
 3ЗКППК «Система кіберзахисту державної установи від А до Я»кібербезпека; управління змінами та прийняття ефективних рішень; лідерство; стратегічне плануванняочна / 1 кредит ЄКТСберезень
 
4
ЗКППК «Гендерно орієнтоване врядування в Україні»державна гендерна політиказмішана / 0,5 ЄКТСберезень
 5ЗКППК «Кіберзахист державного органу: розроблення плану реагування на кіберінциденти»кібербезпека; забезпечення національної стійкості; управління змінами та прийняття ефективних рішеньочна / 1 кредит ЄКТСберезень
ЗКППК «Євроатлантична інтеграція і функціонування національної системи стійкості»євроатлантична інтеграція та інформаційна взаємодія (комунікація); забезпечення національної стійкостідистанційна / 1 кредит ЄКТСберезень
ЗКППК «Управління ефективністю та розвиток персоналу»управління ефективністю та розвиток людських ресурсівдистанційна / 1 кредит ЄКТСберезень
ЗКППК «Публічна політика»аналіз політикиочна / 1 кредит ЄКТСберезень-квітень
ЗКППК «Роль керівника у побудові доброчесного середовища організації»запобігання корупції та забезпечення доброчесності; роль керівника у побудові доброчесного середовища організації; управління персоналом та управління результативністюочна / 0,6 кредиту ЄКТСквітень
 10ЗКППК «Соціальний діалог як механізм публічного управління в умовах війни, повоєнного відновлення та набуття Україною членства в ЄС»управління ефективністю та розвиток людських ресурсів; європейська інтеграція; управління змінамидистанційна / 0,5 кредиту ЄКТСквітень
 11ЗКППК «Фінансова грамотність»управління державними інвестиціями, зокрема щодо зокрема щодо аналізу витрат і вигоддистанційна / 0,5 кредиту ЄКТСквітень
 12ЗКППК «Забезпечення діяльності органів державної влади в умовах воєнного стану»управління ефективністю та розвиток людських ресурсів; комунікація та взаємодія; запобігання корупції та забезпечення доброчесностідистанційна / 0,5 ЄКТСквітень
13 ЗКППК «Кризовий менеджмент в умовах інформаційної загрози»кібербезпека; управління змінами та прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодіяочна / 0,5 кредиту ЄКТСтравень
 14ЗКППК «Формування іміджу та бренду державного службовця»лідерство; управління ефективністю та розвиток людських ресурсів; комунікація та взаємодіядистанційна / 1 кредит ЄКТСтравень
15 ЗКППК «Протокол і етикет для публічного службовця»комунікація та взаємодіяочна / 0,5 кредиту ЄКТСчервень
 16ЗКППК «Використання цифрових інструментів в діяльності органів державної влади»державна політика цифрового розвитку; електронне урядування та електронна демократія; цифрова грамотністьдистанційна / 0,5 ЄКТСчервень
 17ЗКППК «Публічне мовлення для державних службовців категорії «А»удосконалення рівня володіння державною мовоюдистанційна / 1 кредит ЄКТСлипень
18 ЗКППК «Корпоративна культура в управлінні органом публічного управління»лідерство; управління ефективністю та розвиток людських ресурсів; комунікація та взаємодіядистанційна / 1 кредит ЄКТСлипень
19 ЗКППК «Формування сприятливого морально-психологічного клімату в колективі у кризовий період»управління ефективністю та розвиток людських ресурсів червень
 20ЗКППК з питань захисту критичної інфраструктурикібербезпека червень
 21ЗКППК з питань безбар’єрностістворення безбар’єрного простору червень
 22ЗКППК з питань європейської інтеграціїєвропейська інтеграція червень
23 ЗКППК з питань гендерно орієнтованого бюджетуваннядержавна гендерна політика липень
 24ЗКППК з питань прав людини та забезпечення рівних прав і можливостейдотримання прав людини та протидія дискримінації липень

Додатково: забезпечення професійного розвитку державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», у рамках реалізації загальної (сертифікатної) професійної програми «Школа Стратега», було здійснено за підтримки проекту SURGe.

Головною метою проекту є впровадження дієвих інструментів для забезпечення розвитку професійних компетентностей вищого корпусу державної служби як нової генерації високоосвічених українських лідерів і професіоналів для стратегічного перетворення та відбудови держави. Більш детальна інформація за посиланням https://hs.gov.ua/announcements/shkola-pidgotovky-strategiv/

За додатковою інформацією щодо реалізації програм для вищого корпусу державної служби просимо звертатися до Центру розвитку управлінських компетентностей за телефоном 044 223 49 26.

Схожі освітні проєкти