Прозора, відкрита та доброчесна Україна

Повернутися

Боротьба з корупцією є надзвичайно важливою для України, оскільки корупція негативно впливає на розвиток економіки, демократії та соціально стабільної країни.

Для досягнення окреслених цілей необхідно забезпечити належний рівень професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що сприятиме підвищенню рівня їх компетентності у сфері запобігання корупції, розвитку у них навичок ефективного управління державою з дотриманням високих стандартів відкритості та прозорості у своїй діяльності. Зазначене навчання стане поштовхом для зниження рівня корупції, що є особливо актуальним у зв’язку із отриманням Україною статусу країни-кандидата у члени Європейського Союзу.

Відповідно до Плану заходів щодо реалізації Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, Вищою школою публічного управління у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції та проєктом ВзаємоДія планується розробити та реалізувати у 2023 році низку заходів, зокрема:

  • загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації державних службовців категорії «А» щодо ролі керівника у побудові доброчесного середовища організації;
  • загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за ключовими функціями професійного стандарту «Уповноважений з антикорупційної діяльності»;
  • загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації з питань управління корупційними ризиками;
  • загальну професійну програму з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності;
  • осучаснення матеріалів та проведення навчання для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за програмою «Організація роботи з декларування у державному органі».

Крім того, Вища школа активно використовує у розробці нових програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування навчальні матеріали з платформи Національного агентства з питань запобігання корупції – Study.NAZK, зокрема в проєкті «Відновлення».

Відповідно до Плану-графіка Вищої школи у 2023 році планується підвищити кваліфікацію 75 уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за загальними професійними програмами підвищення кваліфікації та 266 – за загальними короткостроковими програмами. Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування буде здійснюватися спільно з НАЗК та проєктом ВзаємоДія за такими програмами:

  • ЗПППК з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності;
  • ЗКППК «Організація роботи з декларування у державному органі»;
  • ЗКППК з питань корупційних ризиків ЗКППК «Професійний стандарт уповноваженого з питань запобігання корупції».

У травні 2023 року Вищою школою публічного управління спільно з проєктом MATRA «Належне врядування та доброчесність у публічному секторі в Україні», що реалізується за підтримки МЗС Королівства Нідерландів та Гаазькою академією місцевого самоврядування реалізовано програму «Тренінг для тренерів з питань сприяння доброчесності на державній службі». За результатами якого сертифіковано 20 тренерів з питань доброчесності.

Схожі освітні проєкти