Всеукраїнський круглий стіл щодо розвитку галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

Повернутися
29.11 2023

Директорка Вищої школи Юлія Лихач взяла участь у Всеукраїнському круглому столі «Тенденції та стратегічні напрями розвитку галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

Захід, співорганізатором якого виступила і Вища школа публічного управління, відбувся 28 листопада 2023 року з нагоди 70-річчя заснування ДЗВО «Університет менеджменту освіти». За ці роки Університет пройшов славетний шлях становлення й розвитку, а сьогодні посідає провідні позиції в системі післядипломної освіти України та освіти дорослих, запроваджує європейські підходи до підготовки фахівців та нової еліти держави.

У своєму виступі Юлія Лихач зупинилася на компетентісних потребах публічних службовців та підходи до їх задоволення у Вищій школі.

Зазначимо, що розвиток управлінських компетентностей публічних службовців на усіх рівнях лежить в основі пріоритетів діяльності, визначених Стратегією розвитку Вищої школи. Серед них – розвиток управлінських компетентностей, розвиток у сфері регіонального управління і місцевого самоврядування, у сфері прав людини, недискримінації та гендерної рівності, з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, вивчення державної мови та мов ЄС, розвиток тренерської майстерності.

У 2023 році було розроблено 114 програм за 32 напрямами, за якими забезпечено підвищення кваліфікації понад 20 тисяч публічних службовців. Усі програми та курси Вищої школи практико орієнтовані, спрямовані на реалізацію таких компетентісних потреб публічних службовців, як знання та розуміння нормативно-правової бази, процесів державного управління, економічних та соціальних проблем; комунікативні навички, аналітичне та критичне мислення, креативність, здатність генерувати нові ідеї, адаптуватися до змін та працювати в команді.

«Кожен заклад має свої унікальні можливості, свою особливість. І лише спільними зусиллями науковців, викладачів закладів вищої освіти, міжнародних партнерів, управлінців вдасться зробити систему професійного розвитку та підвищення кваліфікації публічних службовців ефективною та відповідною до викликів сьогодення, – сказала Юлія Лихач. – Вища школа відкрита до співпраці, обміну досвідом, до реалізації спільних проєктів, програм та заходів для поширення кращих практик з питань державного управління, державної служби та професійного розвитку».

Під час засідання учасники також обговорили завдання для галузі знань у контексті сучасного розвитку і повоєнного відновлення України; співробітництво з європейськими закладами вищої освіти та науковими установами, проблемні питання, ризики та можливості розвитку галузі знань; просвітницьку діяльність, організацію обміну знаннями; трансформацію ключових тематичних напрямів галузі знань; ретроспективний аналіз розвитку галузі; можливості практичного впровадження наукових знань в публічному управлінні та адмініструванні.

Додамо, що за результатами круглого столу буде підготовлена резолюція, оприлюднена для ознайомлення громадськістю та уповноваженими структурам.

новини\анонси