Программа обучения

Мета:

Cтворення освітнього простору для підготовки експертів-тренерів, що володіють сучасними інноваційними методиками та інструментами професійного навчання публічних службовців

Завдання:

1.Створення професійної мережі викладачів, тренерів, експертів, партнерів, наставників, коучів для системи публічного управління;

2.Проведення практикоорієнтованого професійного навчання, зокрема шляхом відбору та/або навчання викладачів, тренерів, експертів у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад відповідно до їх індивідуальних потреб у професійному розвитку;

3.Підвищення кваліфікації та організація стажування працівників регіональних центрів підвищення кваліфікації та інших закладів освіти, наукових установ, інших юридичних та фізичних осіб, що провадять освітню діяльність;

4.Організація та проведення (щорічно) Літньої школи тренерської майстерності з метою впровадження сучасних тренінгових технологій та освітніх інновацій у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

5.Залучення до освітнього процесу високопрофесійних тренерів, експертів, керівників і працівників державних органів та органів місцевого самоврядування (з метою обміну досвідом), національних і міжнародних експертів у різних сферах публічного управління та адміністрування;

6.Організація підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, викладачів (тренерів) та інших працівників Вищої школи у межах своєї компетентності;

7.Ведення бази даних викладачів, тренерів, експертів, партнерів, наставників;

8.Створення платформи для коворкінгу науковців та освітян у сфері професійного розвитку публічних службовців у форматі конференцій, тренінгів, літніх шкіл, зокрема, за міжнародною участю.

• КОСТЮЧЕНКО Ірина Анатоліївна –завідувач

e-mail: coaching_center@hs.gov.ua