Підвищення рівня володіння іноземними мовами

Повернутися

Сучасні євроінтеграційні орієнтири України на розбудову демократичної, правової, соціальної держави, неможливо уявити без реформування та розвитку державної служби. Це передбачає якісну професійну підготовку нових управлінських кадрів, які здатні оперувати не тільки сучасними технологіями управління, впроваджувати європейські стандарти публічного управління та адміністрування, а й в достатній мірі вільно володіти іноземною мовою як засобом комунікації для набуття […]

Найближча дата:
Тривалість: 2 роки
Кінцева дата подання:

Підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, євроінтеграційні прагнення України вимагають активізації роботи з підвищення іншомовної компетенції українських державних службовців, особливо представників центральних органів виконавчої влади. Програма спеціалізованого навчального курсу націлена саме на виконання цієї задачі без відриву слухачів від виробництва і в оптимальні терміни, які забезпечать високу якість іншомовної підготовки.

Найближча дата:
Тривалість: 2 роки
Кінцева дата подання: