Управління деокупованою територією

Повернутися

В умовах збройної агресії перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування постали нові виклики. Незважаючи на складні обставини, органи державної влади і органи місцевого самоврядування приймали усі можливі в рамках чинного законодавства рішення, спрямовані на захист жителів, опір агресії, допомогу та надання послуг постраждалим та переміщеним особам.

Війна стала для України тестом на міцність: чинити опір ворогу, виконувати соціальні зобов’язання перед суспільством, лишатися надійним міжнародним партнером та мотивацією до змін. Національна система публічного управління у надскладних умовах виявила фундаментальну стійкість та змогла адаптуватися до умов воєнного часу.

Органи державної влади продемонстрували спроможність ефективно виконувати свої завдання та функції задля збереження сталої основи для подальшого розвитку країни.

Наразі публічна служба не лише адаптувалася до умов воєнного часу, але й готова до наступних викликів. Головний з них – післявоєнне відновлення країни та формування потужного резерву відновлення для практичного виконання завдань і функцій держави на деокупованих територіях

На виконання плану заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території, затвердженого розпорядженням КМУ від 29 вересня 2021 року № 1171-р., та Постанови КМУ «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України» від 23 травня 2023 р № 524 Вищою школою публічного управління ініційовано розробку програм підвищення кваліфікації з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території та управління деокупованою територією.

З метою консолідації спільних зусиль представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти та проєктів міжнародної технічної допомоги ініційовано створення робочої групи з розробки відповідних освітніх програм.

Реалізацію програм заплановано здійснити відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у Вищій школі публічного управління на 2023 рік, протягом червня – листопада поточного року, забезпечивши підвищення кваліфікації 534 осіб. З цією метою Вищою школою планується реалізація 14 короткострокових програм підвищення кваліфікації держаних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території та управління деокупованою територією:

 1. «Особливості здійснення місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування повноважень  в умовах воєнного стану» (0,5 ЄКТС);
 2. Особливості здійснення повноважень центрами надання адміністративних послуг в умовах воєнного стану» (0,4 ЄКТС);
 3. «Забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян» (0,67 ЄКТС);
 4. «Соціальний захист та безпека» (0,67 ЄКТС);
 5. «Доступність та якість послуг у сфері освіти» (0,4 ЄКТС);
 6. «Подолання екологічних наслідків війни та зелена реконструкція України» (0,4 ЄКТС);
 7. «Розвиток інфраструктури та енергоефективність» (0,4 ЄКТС);
 8. «Розвиток підприємництва та ринку праці» (0,4 ЄКТС);
 9. «Управління публічними фінансами» (0,4 ЄКТС);
 10. «Кібербезпека» (0,33 ЄКТС);
 11. «Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності» (0,5 ЄКТС);
 12. «Командоутворення» (0,5 ЄКТС);
 13. «Тактична медицина та домедична допомога» (0,4 ЄКТС);
 14. «Психоемоційна підготовка до роботи на деокупованих територіях» (0,5 ЄКТС).

Реалізація вищезазначених програм сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що має на меті формування практико-орієнтованих вмінь, забезпечення процесу реінтеграції звільнених територій та сталого розвитку України.

Схожі освітні проєкти