Питання звернень громадян до органів виконавчих влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів врегульовано Законом України «Про звернення громадян». Громадяни мають звернутися до НАДС у письмовій або усній формі із пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами.