Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

 • дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – протягом одного тижня

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

2 кредити ЄКТС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

дистанційна

Детальніше:

http://bit.ly/3KSocTd

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у сферу і середовище державної служби. Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому; посилення професійної самоідентифікації та розвиток наскрізних професійних компетентностей щодо ефективного виконання місії державного службовця. Зменшення ступеня спротиву змінам, інноваціям, розвиток гнучкості й адаптивності, мотивації.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

 • - значення місії та цінностей державного органу, актуальних тенденцій розвитку законодавства про державну службу та нагальних напрямів реформування;
 • - законодавства щодо протидії дискримінації, насильству та сексуальним домаганням, основних механізмів захисту прав людини, недискримінації та принципів безбар’єрності;
 • - основ правового регулювання адміністративної процедури;
 • - нормативних основ роботи з інформацією та з документами, основ забезпечення безпеки обробки персональних даних;
 • - загальної концепції тайм-менеджменту.

Уміння:

 • - планувати свою роботу у зв’язку з планами роботи відділу та стратегічними цілями державного органу;
 • - використовувати існуючі інструменти для захисту власних прав та прав інших людей для створення сприятливого, недискримінаційного та комфортного робочого середовища;
 • - розробляти проєкти аналітичних, розпорядчих документів та нормативно-правових актів;
 • - застосувати існуючі правові та організаційні інститути попередження та припинення порушень законодавства про отримання та передачу інформації, а також для захисту персональних даних;
 • - розробляти власну стратегію підвищення ефективності розподілу та використання часу для підвищення рівня власної продуктивності праці.

Навички:

 • - коригування дій з метою підвищення результативності та оптимізації використання часу в робочому просторі;
 • - застосування інструментів правового регулювання у сфері державної служби;
 • - уникнення дискримінаційних практик у професійній діяльності;
 • - уникнення порушень прав людини і громадянина під час обробки та захисту їх персональних даних;
 • - ефективної роботи з інформацією (аналізу, створення, узагальнення, презентування).

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

вперше призначені на посади державної служби державні службовці категорії «В» (протягом року з дня ïx призначення на посаду)

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • - знання законодавства з питань державної служби;
 • - виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • - знання у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • - знання про права, свободи та обов'язки людини і громадянина;
 • - засади запобігання та протидії дискримінації.

Структура програми:

Обов’язкові модулі програми:

Модуль 1. Державним службовцям про державну службу – платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

Модуль 2. Безбар’єрність на державній службі – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта»

Модуль 3. Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці – платформа Moodle USG

Модуль 4. Культура ділового спілкування – у режимі реального часу у ZOOM

Вибіркові модулі програми (не менше 0,67 кредиту ЄКТС)

Модуль 5. Державна служба в Україні. Правовий статус державного службовця (0,67 кредиту ЄКТС) – у режимі реального часу у ZOOM

Модуль 6. Загальна адміністративна процедура (0,33 кредиту ЄКТС) – освітня онлайн-платформа «Zrozumilo»

Модуль 7. Захист персональних даних (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra)

Модуль 8. Доступ до публічної інформації (0,33 кредиту ЄКТС) – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта»

Модуль 9. Побудова кар’єри (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти ВУМ online

Модуль 10. Персональна ефективність (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва