Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

 • чотири дні

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

0,67 кредиту ЄКТС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

дистанційна

Детальніше:

https://bit.ly/3Ixg7S0

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: формування розуміння концептуальних основ загальної адміністративної процедури та системи теоретичних знань про правове регулювання порядку прийняття і виконання адміністративних актів, вироблення основних умінь і навичок застосування адміністративного процедурного законодавства, а також практичних навичок діяльності фахівця у сфері публічного адміністрування.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

 • - правових основ регулювання загальної адміністративної процедури; обсягу повноважень адміністративних органів, прав та обов’язків учасників адміністративного провадження та осіб, які сприяють розгляду справи;
 • - особливостей процедури адміністративного оскарження.

Уміння:

 • - аналізувати особливості адміністративної процедури, її значення у публічному адмініструванні;
 • - застосовувати системний підхід до аналізу законодавства про адміністративну процедуру;
 • - оцінювати зміст етапів і стадій адміністративного провадження, сутність, форми, види адміністративних актів та їх структурні елементи;
 • - інтерпретувати умови правомірності та протиправності адміністративних актів, способи припинення їх дії.

Навички:

 • - розгляду та вирішення адміністративної справи;
 • - забезпечення виконання адміністративного акта.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • - професійні знання з питань здійснення адміністративної процедури;
 • - професійні знання про права, свободи та обов’язки людини і громадянина, засади запобігання та протидії дискримінації.

Структура програми:

Тема 1. Основні категорії загальної адміністративної процедури

Тема 2. Правове регулювання адміністративної процедури

Тема 3. Принципи адміністративної процедури

Тема 4. Адміністративний орган, учасники адміністративного провадження та особи, які сприяють розгляду справи

Тема 5. Загальна характеристика адміністративного провадження

Тема 6. Строки та офіційне засвідчення в адміністративному провадженні

Тема 7. Початок адміністративного провадження

Тема 8. Підготовка справи до вирішення

Тема 9. Дослідження обставин адміністративної справи та збирання доказів

Тема 10. Розгляд та вирішення справи

Тема 11. Адміністративний акт, його зміст. Чинність та припинення дії адміністративного акта

Тема 12. Адміністративне оскарження

Тема 13. Виконання адміністративного акта

Тема 14. Відкликання або визнання недійсним адміністративного акта