Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

 • дистанційно в асинхронному режимі - три тижні; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – один день

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

2 кредити ЄКТС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

змішана (дистанційно-очна)

Детальніше:

http://bit.ly/41Hjihx

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: підвищення рівня компетентності фахівців державних органів з персональної ефективності, організації командної співпраці, навичок комунікацій, прийняття ефективних рішень. Ознайомлення із сучасними принципами та методами підвищення персональної ефективності, вмінням розставляти пріоритети, навичками підвищення рівня мотивації та ефективності прийнятих рішень, виконання поточних завдань, що дасть змогу публічним службовцям опанувати інструментарій у сфері організації та ефективного використання часу.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

 • - загальної концепції тайм-менеджменту;
 • - принципів та методів управління часом;
 • - поняття критичного мислення і законів логіки;
 • - нормативно-правової бази, механізмів та інструментів залучення різних стейкхолдерів до процесів формування та реалізації державної політики;
 • - принципів ефективної комунікації та прийняття ефективних рішень.

Уміння:

 • - розробляти власну стратегію підвищення ефективності розподілу та використання часу для підвищення рівня власної продуктивності праці;
 • - розпізнавати маніпуляції в особистому та робочому просторі; використовувати методи сприйняття інформації для підвищення власної ефективності;
 • - планувати та здійснювати стратегічні комунікації, спрямовані на різні цільові групи, під час вироблення державної політики в різних сферах;
 • - організовувати/брати активну участь у командній взаємодії, орієнтованій на співпрацю.

Навички:

 • - застосування інструментів оптимізації використання часу і в особистому, і в робочому просторі;
 • - застосування критичного мислення для удосконалення власних компетентностей;- застосування техніки «deliberative policy-making» («інклюзивного обговорення під час вироблення державних політик»);
 • - вибудовування ефективних комунікацій з широкою цільовою аудиторією у різних умовах взаємодії;
 • - ефективної роботи з інформацією та участі у розробленні ефективних рішень.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

державні службовці категорії "B"

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • - прийняття ефективних рішень;
 • - виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • - комунікація та взаємодія;
 • - командна робота та взаємодія;
 • - управління змінами.

Структура програми:

Обов’язкові модулі програми:

Модуль 1. Тайм-менеджмент у публічному управлінні – платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва

Модуль 2. Критичне мислення і інформаційна культура – платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва

Вибіркові модулі програми

Модуль 3. Публічні консультації (0,67 ЕКТС) – платформа студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra)

Модуль 4. Побудова кар’єри (0,67 ЕКТС) – платформа студії онлайн-освіти ВУМ online

Модуль 5. Персональна ефективність (0,34 ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва

Модуль 6. Емоційний інтелект (0,34 ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва

Підсумковий контроль результатів навчання