Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

 • до п'яти днів дистанційно в режимі реального часу

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

0,83 кредиту ЄКТС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

дистанційна

Детальніше:

http://bit.ly/3mpmL4c

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців у вирішенні завдань виявлення дезінформаційних наративів та неправдивих повідомлень, реагування та протидії дезінформації, неправдивій інформації задля організації ефективних комунікацій з населенням та посилення інформаційної безпеки в умовах гібридної війни.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

 • - основних понять та термінів у сфері інформаційної безпеки;
 • - мети і каналів поширення дезінформаційних наративів, інструментів пропаганди;
 • - основ фактчекінгу інформації та способів реагування та протидії дезінформації, особливостей їх застосування на практиці;
 • - основ ефективних комунікацій у середовищі, яке піддається інформаційним атакам.

Уміння:

 • - проводити фактчекінг інформації;
 • - визначати актуальні дезінформаційні наративи та відповідні пріоритетні теми для комунікації з населенням;
 • - спростувати неправдиву інформацію.

Навички:

 • - виявлення ознак та інструментів пропаганди;
 • - спілкування з цільовою аудиторією на тему дезінформації та неправдивої інформації;
 • - застосування способів та інструментів протидії дезінформації, спростування неправдивої інформації.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • - професійні знання методів збору інформації та принципів прогнозу подій і процесів;
 • - професійні знання засад і принципів державної політики у сфері інформаційної безпеки;
 • - професійні знання інструментів та технологій комунікацій;
 • - професійні знання інструментів взаємодії державного органу з громадськістю;
 • - робота з інформацією;
 • - цифрова грамотність.

Структура програми:

Тема 1. Загальні засади гібридної війни та інформаційних атак

Тема 2. Загальні засади інформаційної безпеки

Тема 3. Дезінформація та дезінформаційні наративи

Тема 4. Реагування та протидія дезінформаційним наративам та неправдивій інформації

Тема 5. Медіаграмотність державного службовця