Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

 • до чотирьох тижнів - навчання дистанційно в асинхронному режимі, один день - дистанційно в режимі реального часу

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

0,86 кредиту ЄКТС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

дистанційна

Детальніше:

http://bit.ly/3Yg8tA7

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: ознайомити фахівців державних органів та органів місцевого самоврядування, які відповідають за розроблення політик та зв’язки з громадськістю, із сучасними принципами, стандартами, механізмами та інструментами організації публічних консультацій (консультацій зі стейкхолдерами) у процесі формування та вироблення державних політик та покращити їх спроможність організовувати публічні консультації.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

 • - нормативно-правової бази, механізмів та інструментів залучення різних стейкхолдерів до процесів формування та реалізації державної політики.

Уміння:

 • - застосовувати механізми публічних консультацій;
 • - використовувати різноманітні інструменти залучення стейкхолдерів до процесу формування та реалізації державної політики;
 • - планувати та здійснювати стратегічні комунікації, спрямовані на різні цільові групи під час вироблення державної політики в різних сферах.

Навички:

 • - організації та проведення публічних консультацій в онлайн та офлайн форматах;
 • - застосування техніки «deliberative policy-making» («інклюзивного обговорення під час вироблення державних політик»);
 • - визначення цілей публічних консультацій, формулювання питань для консультацій (відкриті/закриті);
 • - використання кількісних та якісних даних, методів аналізу отриманої інформації;
 • - написання аналітичного звіту за підсумками проведених публічних консультацій.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

державні службовці категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • - виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • - професійні знання інструментів взаємодії державного органу з громадськістю.
 • Структура програми:

  Тема 1. Вступ до публічних консультацій

  Тема 2. Розробка та планування публічних консультацій

  Тема 3. Організація заходів у межах публічних консультацій

  Тема 4. Після консультації