Программа обучения

Права людини:

Форма навчання - Змішана

Опис програми:

Загальна мета: підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику щодо реалізації обов’язків держави в сфері прав людини та основоположних свобод, спонукати їх до партнерських дій з громадськістю та міжнародними організаціями для покращення ситуації з правами людини в Україні.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

- права людини та основоположні свободи;

- реалізації функцій держави в сфері гарантування прав людини та основоположних свобод;

організаційні та правові особливості механізму гарантування прав людини та основоположних свобод.

Тривалість програми:

навчання дистанційно в асинхронному режимі два тижні; дистанційно в режимі реального часу до двох тижнів