Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

 • до двох тижнів навчання дистанційно в асинхронному режимі; до трьох днів дистанційно в режимі реального часу

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

1 кредит ЄКТС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

дистанційна

Детальніше:

http://bit.ly/3EVlWqu

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності щодо правильного поводження з інформацією у кіберсфері та безпечної роботи із засобами комп’ютерної техніки в державному органі / органі місцевого самоврядування.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

 • - основних положень та термінів, що стосуються кібергігієни на робочу місці;
 • - основної нормативно-правової бази у сфері кібербезпеки та інформаційної безпеки;
 • - заходів кібергігієни на робочої місці;
 • - особливостей кібергігієни в системі публічної служби.

Уміння:

 • - визначати заходи кібергігієни для конкретної ситуації;
 • - оцінювати загрози та вживати заходів реагування на робочому місці;
 • - безпечно поводитись у кіберсфері.

Навички:

 • - організації безпечного доступу до пристроїв і програм;
 • - правильного налаштування програмного забезпечення на робочому місці;
 • - критичного оцінювання інформації.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • - цифрова грамотність;
 • - робота з інформацією.

Структура програми:

Тема 1. Соціальна інженерія

Тема 2. Безпечне користування мережею Інтернет

Тема 3. Безпечне користування електронною поштою

Тема 4. Шкідливе програмне забезпечення

Тема 5. Безпека користування соціальними мережами

Тема 6. Безпека мобільних пристроїв

Тема 7 Фізична безпека

Тема 8. Убезпечення від неправдивих повідомлень

Тема 9. Правові засади кібергігієни

Тема 10. Практикум «Основи кібергігієни»