Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

 • дистанційно в асинхронному режимі – чотири тижні; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – один тиждень

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

2 кредити ЄКТСС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

дистанційна

Детальніше:

https://bit.ly/3lwEXIL

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостей його застосування для підвищення власної ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації та медіації, зокрема, сформувати в учасників розуміння можливостей їх застосування як всередині певної організації, так і з зовнішніми групами зацікавлених осіб (стейкхолдерами).

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

 • - теорії конфліктів та медіації;
 • - класифікації конфліктів та різних способів аналізу конфлікту;
 • - інструментів роботи із конфліктами на публічній службі;
 • - інструментів медіації та діалогу для ефективної взаємодії всередині публічної служби;
 • - інклюзивного та гендерного аспекту в побудові діалогу;
 • - принципів побудови діалогу в публічних громадських обговореннях.

Уміння:

 • - визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
 • - визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
 • - бути спрямованими на відкрите прийняття рішення, яке є найбільш прийнятним для усіх учасників діалогу, зокрема, враховує озвучені ними інтереси та потреби;
 • - орієнтуватися на представлення різних поглядів та думок на предмет обговорення;
 • - бути здатним брати відповідальність за керування процесом діалогу;
 • - готувати взаємовигідні варіанти співпраці/вирішення питання;
 • - орієнтуватись на припинення конфліктної ситуації, обирати оптимальні стратегії розв'язання конфлікту;
 • - бути спрямованою на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об'єктивне обговорення проблемних питань;
 • - керувати своїми емоціями, розуміти емоції учасників;
 • - орієнтуватись на запобігання конфліктним ситуаціям.

Навички:

 • - активного слухання;
 • - роботи із запитаннями;
 • - застосування перефразу, рефремінгу, резюмування.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

державні службовці категорії "В"

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • - комунікація та взаємодія;
 • - управління конфліктами;
 • - робота з інформацією та технічні навички.

Структура програми:

Обов’язкові модулі програми:

Модуль 1. Основи побудови діалогу на публічній службі

Модуль 2. Інструменти роботи із конфліктами на публічній службі

Модуль 3. Інструменти медіації та діалогу для ефективної взаємодії всередині публічної служби

Модуль 4. Використання діалогових підходів у публічних громадських обговореннях

Вибіркові модулі програми

Модуль 5. Навички діалогу для потреб публічної служби

Модуль 6. Навички медіації для потреб публічної служби