Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

 • до двох днів протягом тижня

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

0,33 кредиту ЄКТС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

дистанційна

Детальніше:

http://bit.ly/3kGWuxU

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: сприяння розвитку компетенцій державних службовців для забезпечення ефективних комунікацій у кризові часи, формування системи знань для виявлення дезінформаційних, фейкових повідомлень та принципів поширення інформації в умовах кризи (зокрема, в умовах особливого правового режиму).

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

 • - основних підходів до визначення «кризи», «кризових комунікацій», типології криз, сутності дезінформації та фейків;
 • - основних принципів організації кризових комунікацій, правил та принципів підготовки повідомлень в умовах особливого правового режиму;
 • - інструментів збереження / налагодження комунікації в умовах особливого правового режиму;
 • - видів та механізмів поширення дезінформації та фейків в умовах особливого правового режиму;
 • - алгоритмів роботи соціальних мереж.

Уміння:

 • - розрізняти типи криз;
 • - визначати пріоритетні завдання кризових комунікацій відповідно до актуального стану;
 • - верифікувати отриману інформацію на предмет достовірності;
 • - організації індивідуальної роботи в соціальних мережах в умовах особливого правового режиму.

Навички:

 • - підготовки інформаційного повідомлення про роботу відповідної структури у кризові часи (в умовах особливого правового режиму);
 • - виявлення дезінформації та фейків;
 • - аналізу інформаційних потоків на предмет достовірності.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • - знання законодавства у сфері інформаційної безпеки;
 • - професійні знання інструментів взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з громадськістю;
 • - командна робота та взаємодія;
 • - комунікація та взаємодія;
 • - робота з інформацією.

Структура програми:

Тема 1. Комунікація: принципи ефективної взаємодії у кризові часи

Тема 2. Дезінформація та фейки в умовах особливого правового режиму: виявлення та протидія