Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

  • до чотирьох днів дистанційно в режимі реального часу

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

0,3 кредиту ЄКТС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

дистанційна

Детальніше:

http://bit.ly/3y4dd1n

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: підвищення ефективності реалізації інструментарію формування позитивного іміджу органу державної влади, а також визначення пріоритетних напрямів підвищення авторитету державної влади через посилення позитивного іміджу державного службовця.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

  • - складових зовнішнього та внутрішнього іміджу особи, а також способів їх формування;
  • - взаємозв’язків між іміджем державних службовців, державного органу та авторитетом державної влади.

Уміння:

  • - аналізувати стан іміджу державного органу як чинника забезпечення авторитету державної влади;
  • - застосовувати теоретичні засади та практичні інструменти формування позитивного іміджу та репутації державного службовця.

Навички:

  • - дотримання комунікативної культури під час виконання службових обов’язків;
  • - дотримання комунікативної культури під час виконання службових обов’язків.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

  • - стратегічні комунікації;
  • - прийняття ефективних рішень;
  • - виконання на високому рівні поставлених завдань.

Структура програми:

Тема 1. Характеристика та зміст поняття «імідж»

Тема 2. Імідж державного службовця, органу державної влади та авторитет державної влади

Тема 3. Комунікативна культура державного службовця

Тема 4. Реалізація принципів стратегічних комунікацій у формуванні позитивного іміджу органу державної влади