Спецiальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків та зборів

Тривалість:
15 днів протягом 3 тижнів (I-III тиждень) дистанційне навчання
Обсяг програми:
60 годин (2 кредит ЄКТС), в тому числі: дистанційні заняття − 49 год. (1,66 кредиту ЄКТС); самостійна підготовка – 11 год. (0,33 кредиту ЄКТС)
Вартість програми:
______ грн. для державних службовців категорії «Б», «В», працівників органів Державної податкової служби України – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелєва, 3А (Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
15 Березня 2021
22 Березня 2021
29 Березня 2021
5 Квітня 2021
12 Квітня 2021
Керівник програми:
Сидорко Наталія Леонідівна
e-mail: nsydorko@hs.gov.ua
тел.+38(063)385-76-59

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

спеціальна професійна (сертифікатна) програма «Застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків та зборів» спрямована на формування професійних компетенцій фахівців органів Державної податкової служби України та здобуття вмінь та навичок з питань застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків та зборів.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Модуль 1. Державне регулювання економіки
1.1 Державно-економічна політика і механізми її формування в сучасних умовах
1.2 Фінансова політика та завдання органів ДПС щодо її реалізації
1.3 Детінізація економіки як складова фінансової політики України та роль органів ДПС у її реалізації
1.4 Бюджет та його роль у державному регулюванні соціально-економічного розвитку країни
1.5 Взаємозв’язок податкових надходжень з макроекономічними показниками розвитку України

Модуль 2. Податкова система і податкова служба в Україні
2.1 Система оподаткування і податкова політика в Україні на сучасному етапі
2.2 Податкове законодавство. Цілі та зміст системних новації та основних нововведень
2.3 Головні напрями удосконалення роботи щодо обслуговування платників податків та формування високої податкової культури населення
2.4 Профілактика корупційних правопорушень в органах ДПС
2.5 Ефективне адміністрування податків, зборів, платежів як основа забезпечення надходження до бюджету задля економічного та соціального добробуту країни
2.6 Формування іміджу ДПС як сервісної служби європейського зразка з високим рівнем довіри у суспільстві

Модуль 3. Контроль за виробництвом та обігом підакцизних товарів
Модуль 4. Електронні сервіси, обслуговування, облік платників та податків
Модуль 5. Антикорупційне законодавство
Модуль 6. Забезпечення конституційного права громадян на звернення, доступ до публічної інформації та впровадження політики відкритих даних
Модуль 7. Погашення податкового боргу
Модуль 8. Податковий аудит
Модуль 9. Адміністрування податку на прибуток підприємств, єдиного податку з юридичних осіб
Модуль 10. Організація правової роботи в органах ДПС
Модуль 11. Адміністрування податку на майно та місцевих зборів з фізичних осіб
Модуль 12. Адміністрування податку на доходи з фізичних осіб
Модуль 13. Адміністрування рентної плати та екологічного податку з юридичних осіб
Модуль 14. Адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б», «В» працівників органів Державної податкової служби

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

• державно-економічної, фінансової політики країни в сучасних умовах та завдань органів ДПС щодо її реалізації;
• податкової системи, податкового законодавства та головних напрямів удосконалення роботи податкової служби України;
• принципів ефективного адміністрування податків, зборів, платежів з метою належного забезпечення надходжень до бюджету задля економічного та соціального добробуту країни;
• особливостей застосування окремих норм та принципів адміністрування податків і зборів у професійній діяльності.

УМІННЯ:

• використовувати набуті знання щодо державно-економічної, фінансової політики країни в сучасних умовах та реалізовувати їх в професійній діяльності органів ДПС;
• формулювати принципи побудови системи оподаткування та застосовувати чинне податкове законодавство з метою удосконалення роботи податкової служби України;
• тлумачити шляхи ефективного адміністрування податків, зборів, платежів з метою належного забезпечення надходжень до бюджету задля економічного та соціального добробуту країни;
• застосовувати окремі норми та принципи адміністрування податків і зборів у професійній діяльності.

НАВИЧКИ:

• визначення основних напрямів державно-економічної, фінансової політики країни в сучасних умовах та завдань органів ДПС щодо її реалізації;
• використання принципів побудови податкової системи, податкового законодавства з метою удосконалення роботи податкової служби України;
• застосування принципів ефективного адміністрування податків, зборів та платежів з метою належного забезпечення надходжень до державного бюджету країни;
• практичного застосування окремих норм та принципів адміністрування податків і зборів у професійній діяльності.

Заступник директора – керівник Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій