Загальні короткострокові програми

Повернутися

Захист персональних даних

Тривалість:
один тиждень навчання дистанційно в асинхронному режимі; один день дистанційно в режимі реального часу
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
17 Січня 2022
24 Січня 2022
7 Лютого 2022
21 Лютого 2022
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Поглиблення та систематизація знань щодо реалізації законодавства про захист персональних даних, підвищення рівня професіоналізму при реалізації завдань у сфері захисту персональних даних.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • знання законодавства про захист персональних даних;
 • права та обов’язки суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними;
 • правові та організаційні особливості функціонування механізму захисту персональних даних.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • Тема 1. Персональні данні: понятійний апарат, права та обов’язки усіх заінтересованих сторін
 • Тема 2. Вимоги та підстави обробки персональних даних
 • Тема 3. Суб’єкти обробки персональних даних (володілець, розпорядник). Особливості правовідносин між ними
 • Тема 4. Обробка персональних даних в державних органах та установах різних форм власності. Особливі вимоги до обробки чутливих персональних даних
 • Тема 5. Новації, що стануть результатом реформування національного законодавства про захист персональних даних
 • Тема 6. Запит на доступ до персональних даних. Організаційно-правове забезпечення функціонування системи обробки персональних даних у державному органі
 • Тема 7. Судова практика: національний та європейський досвід

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Дистанційний асинхронний етап навчання представлений платформою студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra)

Тема 1         https://study.ed-era.com/uk/courses/course/?edit=true#!371

Теми 2-5    https://study.ed-era.com/uk/courses/course/#!372

Для допуску до участі у наступному синхронному етапі навчання та отримання доступу до вебкабінету необхідно отримати та надіслати УШУ електронні сертифікати про проходження дистанційної частини курсу не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до завершення етапу навчання в асинхронному режимі.

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відеокарти та камери
 2. Наявність мікрофону
 3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ

 • системи нормативно-правових документів, що регулюють суспільні відносини у сфері захисту персональних даних;
 • основних засобів захисту персональних даних, їх організаційних та правових особливостей функціонування;
 • співвідношення між міжнародними та національними засобами захисту персональних даних, можливості застосування міжнародного права при забезпеченні захисту персональних даних;
 • загальних та особливих вимог до обробки персональних даних.

УМІННЯ

 • використовувати існуючі правові та організаційні інструменти для захисту персональних даних;
 • проводити базовий аналіз конкретної ситуації для формування власної думки щодо наявності чи відсутності порушення у сфері захисту персональних даних;
 • застосовувати норми та положення законодавства щодо захисту і обробки персональних даних;
 • сприяти захисту основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.

НАВИЧКИ

 • уникнення порушень прав людини і громадянина під час обробки та захисту їх персональних даних;
 • оцінювання проблемних ситуацій з позиції гарантування прав суб’єктів персональних даних.