Спеціальні короткострокові програми

Повернутися

Як успішно провести опитування для визначення рівня залученості персоналу (очна) – нова

Тривалість:
2 дні протягом 4 тижнів
Обсяг програми:
0,2 кредиту ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
Визначає замовник освітніх послуг
Форма навчання:
очна (денна)
Дати початку:
Керівник програми:
Замовник Спеціальної короткострокової програми НАДС

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Ознайомити учасників навчання з методологією проведення опитування та аналізу рівня залученості, задоволеності умовами державної служби, потреб у професійному розвитку державних службовців

Навчання здійснюється у формі тренінгу протягом двох днів впродовж 4 тижнів, який включає проведення інтерактивних лекцій-презентацій, самостійне вивчення відповідної літератури.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Організація проведення опитування щодо визначення рівня залученості державних службовців
Тема 2. Комунікація із працівниками державного органу під час проведення опитування
Тема 3. Обробка та аналіз результатів опитування
Тема 4. Планування роботи за результатами опитування

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

Для керівників та працівників служб управління персоналом

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

  • інструментів організації проведення опитування щодо визначення рівня залученості державних службовців;
  • комунікаційного аспекту проведення опитування щодо визначення рівня залученості державних службовців;
  • методів обробки та аналізу результатів опитування, роботи із ними;
  • методів формування планів роботи для підвищення залученості персоналу

ВМІННЯ:

ефективно організувати та провести опитування, обробити результати опитування щодо визначення рівня залученості державних службовців.

НАВИЧКИ:

  • організації проведення опитування щодо визначення рівня залученості державних службовців в державному органі;
  • обробки результатів опитування та спланувати роботу за його результатами;
  • аналізу даних та формування планів для подальшого розвитку залученості персоналу.
Заступник директора - керівник Тренінгового центру