Загальні короткострокові програми

Повернутися

Визначення результатів оцінювання службової діяльності державних службовців: алгоритм дій (для державних службовців категорії «Б» та «В»)

Тривалість:
до двох тижнів навчання дистанційно в асинхронному режимі та один день дистанційно в режимі реального часу
Обсяг програми:
0,5 кредит ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
Форма навчання:
дистанційна Навчання за програмою передбачає опрацювання навчального матеріалу на онлайн-платформі та участь у вебінарі, які включають такі форми роботи: лекції-презентації, практикум, групове розв’язання практичних вправ та їх обговорення
Дати початку:
13 Вересня 2021
16 Вересня 2021
22 Вересня 2021
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Надання допомоги службам управлінням персоналом та іншим учасникам процесу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби, у плануванні й організації процесу визначення/перегляду завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • управління організацією роботи та персоналом;
 • впровадження змін;
 • виконання на високому рівні поставлених завдань

Структура програми: (в асинхронному режимі)

Тема 1. Основні засади визначення результатів виконання завдань в державному органі
Тема 2. Підготовка службою управління персоналом проєкту наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань
Тема 3. Консультативний супровід державних службовців в державному органі
Тема 4. Затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової
Тема 5. Практикум «Підготовка проєкту наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань».

 Навчання в асинхронному режимі

(теми 1-4) – здійснюватиметься на платформі:  

Спільнота практик: сталий розвиток  https://udl.despro.org.ua/

Навчання в режимі реального часу

(тема 5) – доступ до вебкабінету відео-конференції у ZOOM надається при реєстрації

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на сайті Української школи урядування та на Порталі управління знаннями.

Після підтвердження на Порталі управління знаннями заявки щодо  участі у навчальному заході, Вам буде надіслано на вказану електронну пошту лист з посиланням на Google анкету, яку необхідно обов’язково заповнити, що є  підтвердженням Вашої участі у навчанні.

Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відео карти та камери.
 2. Наявність мікрофону.
 3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б» та «В»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

(ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

ЗНАННЯ:

 • чинного законодавства у сфері оцінювання службової діяльності державних службовців;
 • понятійного апарату у сфері оцінювання службової діяльності державних службовців;
 • основних етапів визначення результатів оцінювання службової діяльності державних службовців

УМІННЯ:

 • розуміти зміст поставленого завдання і його кінцеві результати;
 • чітко бачити результат діяльності;
 • фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
 • виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку

НАВИЧКИ:

 • застосування покрокового плану визначення результатів оцінювання службової діяльності державних службовців у 2020 році;
 • застосування норм чинного законодавства у сфері оцінювання службової діяльності державних службовців