Загальні короткострокові програми

Повернутися

Відкриті дані для держслужбовців: практичний курс

Тривалість:
до 2-х тижнів навчання дистанційно з одночасним доступом до всіх матеріалів курсу (один тиждень навчання в асинхронному режимі та два дні дистанційно в режимі реального часу)
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а
Форма навчання:
змішана
Дати початку:
7 Червня 2021
14 Червня 2021
Керівник програми:
Центр спеціальних програм навчання та освітніх технологій
+38 (063) 385-76-59
+380 (044) 223-49-24
e-mail: pon220a.usg@gmail.com

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма спрямована на підвищення рівня професійних компетентностей посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, з метою забезпечення ефективного оприлюднення відкритих даних та сприяння їх подальшого використання всіма зацікавленими особами.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Навчання відбувається за змішаною формою. Дистанційна частина передбачає проходження учасниками професійного навчання онлайн курсу «Відкриті дані для державних службовців».

Цей курс включає дві частини:

  • перша частина передбачає: перегляд освітнього серіалу «Відкриті дані для державних службовців», виконання тестових та іншого виду завдань, самостійну роботу
  • друга частина передбачає участь учасників професійного навчання в практичних заняттях дистанційно, у режимі реального часу

Назва тем:
Тема 1. Поняття та сутність відкритих даних, їх переваги та можливості для влади, бізнесу та громадськості;
Тема 2. Зміст та принципи Міжнародної хартії відкритих даних;
Тема 3. Нормативно – правова база політики відкритих даних;
Тема 4. Компоненти ефективної реалізації політики відкритих даних в органах влади;
Тема 5. Впровадження внутрішньої нормативно – правової бази розпорядників даних;
Тема 6. Аудит наборів відкритих даних;
Тема 7. Стандарти якості відкритих даних;
Тема 8. Відкриті дані та персональні дані. Поняття, умови та прийоми знеособлення даних;
Тема 9. Портал відкритих даних, його призначення та функції;
Тема 10. Процес комунікації з користувачами наборів відкритих даних;
Тема 11. Процедура залучення користувачів до використання даних;
Тема 12. Можливості використання відкритих даних для прийняття рішень та формування політик;
Тема 13. Моніторинг впливу відкритих даних на результати прийняття рішень;
Тема 14. Портал відкритих даних та сервіси на основі відкритих даних.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б» та «В» та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

• нормативно-правової бази, що регулює доступ до публічної інформації, захист персональних даних, політику відкритих даних та електронного урядування;
• механізмів та інструментів реалізації власних та делегованих повноважень розпорядників інформації та осіб, відповідальних за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних;
• принципів оприлюднення відкритих даних;
• ключових вимог до якості наборів даних;
• основних підходів до використання відкритих даних органами влади, бізнесом та громадськістю.

УМІННЯ:

• впроваджувати внутрішню нормативно – правову базу для оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних;
• організовувати ефективне оприлюднення відкритих даних на рівні розпорядника інформації;
• готувати набори даних до оприлюднення та забезпечувати покращення їх якості;
• забезпечувати захист інформації з обмеженим доступом під час оприлюднення наборів даних.

НАВИЧКИ:

• розробки та впровадження внутрішньо організаційних документів щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних;
• формування та ведення реєстру наборів даних розпорядника інформації;
• структурування та очищення даних в електронних таблицях;
• проведення реєстрації і адміністрування облікового запису розпорядника та оприлюднення й оновлення наборів даних на Єдиному державному веб – порталі відкритих даних;
• підготовки та оформлення паспортів наборів даних та ресурсів.