Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Системний підхід в управлінні персоналом на державній службі

Тривалість:
до чотирьох місяців: 5 очних одноденних тренінгів раз на два тижні, 5 міжмодульних онлайн зустрічей
Обсяг програми:
2,2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
Українська школа урядування
Форма навчання:
змішана (дистанційно-очна)
Дати початку:
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення рівня професійної компетентності фахівців служб управління персоналом, інших структурних підрозділів щодо організації ефективної системи менеджменту персоналу в державному органі.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • управління організацією роботи та персоналом;
 • комунікація та взаємодія;
 • управління конфліктами;
 • впровадження і прийняття змін.

Структура програми:

Обов’язкові модулі програми

 • Модуль 1. Роль системи управління персоналом. Місце функції управління персоналом в державному органі
 • Модуль 2. Управління ефективністю в державному органі
 • Модуль 3. Залучення та Залученість: важливі акценти. Роль організаційної культури
 • Модуль 4. Емоційний та соціальний інтелект

Вибіркові модулі програми

 • Модуль 5. Управління змінами. Постійне навчання, як складова успішних змін та розвитку потенціалу
 • Модуль 6. Роль служби управління персоналом у формуванні організаційної культури державного органу

Передумовою навчання за програмою є надання потенційними учасниками навчання мотиваційного листа.  Відбір за мотиваційними листами проводять представники партнерів програми.

Перевага надається учасникам, які зацікавлені у підвищенні професійного рівня, мають намір втілити 1-2 практики з управління персоналом.

Партнери програми: Проект ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR);

Проєкт “Українська Архітектура Реформ” (Ukraine Reform Architecture Project (URA), що підтримується ЄБРР та Багатостороннім Донорським Фондом Стабілізації та Сталого Розвитку України.

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Очна частина навчання передбачає участі слухачів та слухачок у одноденних тренінгах раз на два тижні.

Для участі в міжсесійних онлайн навчаннях надається доступ до вебкабінету відео-конференції у ZOOM.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

працівників служб управління персоналом державних органів категорії «Б» та «В»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • ролі управління персоналом у світі та на державній службі,  як змінюється підходи роботи з людьми під впливом  контексту і як це впливає на організацію праці;
 • досвіду європейських колег щодо організації функції з управління персоналом у розрізі залучення, найму, адаптації, розвитку, мотивації та оцінювання;
 • підходів до роботи з управління ефективністю;
 • інструментів для роботи з емоційним інтелектом, як емоційний інтелект впливає і підсилює взаємодію в колективі;
 • як зміни в країні та у професії впливають на підходи до організації роботи з людьми, як планувати роботу з такими змінами.

УМІННЯ:

 • визначати пріоритети роботи з персоналом виходячи із контексту;
 • формувати проєкти та залучати колективи, керівників щодо практик управління людьми;
 • систематизувати роботу та визначити пріоритети щодо застосування інструментів в управлінні персоналом.

НАВИЧКИ:

 • планування та визначення пріоритетів у роботі з персоналом організації;
 • формування атмосфери залученості та вмотивованості;
 • застосування інструментів та практик управління персоналом відповідно до потреб колективу, державного органу.