Загальні короткострокові програми

Повернутися

Стратегії в публічному управлінні

Тривалість:
один тиждень
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
для посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а (Центр спеціальних програм навчання та освітніх технологій)
Форма навчання:
дистанційна в синхронному режимі (режимі реального часу)
Дати початку:
21 Лютого 2022
Керівник програми:
Центр спеціальних програм навчання та освітніх технологій
тел.+38(096)760-57-12, +38(044)455-05-72
e-mail: pon220a.usg@gmail.com

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Формування системних знань та розвиток у слухачів здатності вирішувати складні завдання і розв’язувати проблеми в системі стратегічного управління на національному, регіональному та місцевому рівнях

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • професійні знання із стратегічного управління та планування;
 • прийняття ефективних рішень в публічному управлінні;
 • комунікація та взаємодія;
 • управління змінами

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • Тема 1. Стратегія як управлінська категорія. Концептуальні засади стратегічного управління
 • Тема 2. Технології стратегування
 • Тема 3. Інституалізація стратегічного управління

Для успішного проходження навчання вам необхідно:

 1. Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями та сайті Української школи урядування:

– після реєстрації або авторизації на Порталі управління знаннями подати заявку на навчальний захід за посиланням:  https://pdp.nacs.gov.ua/courses/stratehii-v-publichnomu-upravlinni/  , відповідь на яку буде надіслано протягом 3-х діб;

– на сайті Української школи урядування перейти за посиланням https://docs.google.com/forms… , необхідно обов’язково заповнити анкету, що є підтвердженням Вашої участі у навчальному заході. 

 1. Взяти участь у вебінарах, які будуть проходити в синхронному режимі (режимі реального часу) протягом п’яти днів ( з 21 до 25 лютого 2022 року).
 2. Після проходження дистанційного навчання необхідно пройти комп’ютерне тестування.

Для участі в дистанційній частині програми навчальне місце має відповідати таким технічним вимогам:

 1. Наявність відеокарти та камери.
 2. Наявність мікрофону.
 3. Наявність інтернет-зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

посадових осіб місцевого самоврядування 1 – 4 категорій посад

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

Знання:

 • сутнісного та термінологічного значення понять стратегія”, стратегічне управління”, фундаментальний цикл стратегічного управління”, стратегічна спроможність органів влади”, стратегічна рухливість (динамічність)”, стратегічна чутливість” та ін.;
 • специфічних фактів зі сфери стратегічного управління в публічній сфері, зокрема: система організації стратегічного управління на національному, регіональному та місцевому рівнях; система координації у формуванні та реалізації стратегій у публічній сфері;
 • моделей стратегічного управління (класична, еволюційна, процесуальна, системна);
 • процесів стратегічного управління: а) впровадження стратегічного менеджменту; б) розвиток законодавства у сфері стратегічного планування; в) формування системи координації стратегічного управління; г) гнучке управління ресурсами;
 • технологій: а) розробки стратегії, зокрема: організація, аналіз, визначення цілей, планування, моніторинг; б) стратегічного управління в публічній сфері;  в) узгодження стратегічних документів;
 • теоретичних основ щодо базової специфіки стратегічного управління, а саме: наукові підходи (системний, організаційний, процесний); теорії (організаційна теорія; менеджменту; обмеженої раціональності; конкурентної переваги; інституціональна; стратегічного менеджменту; публічного управління);принципи (цілісності; об’єктивності; науковості; гласності; самостійності;  рівності; дотримання загальнодержавних інтересів); методи (діалектики; системного та функціонального аналізу; логіки; порівняльного аналізу).

Уміння:

 • обґрунтовувати стратегічні рішення в сфері публічного управління в умовах невизначеності та динамічності зовнішнього середовища;
 • запроваджувати механізми забезпечення стратегічної спроможності органів влади різних територіальних рівнів.

Навички:

 • володіти і застосовувати інструменти ведення діалогу з різними учасниками стратегічного процесу (політики, бізнес, громадськість) на різних територіальних рівнях;
 • аналізувати зовнішнє і внутрішнє середовище об’єкта стратегічного планування для вироблення стратегічних рішень;
 • застосовувати адекватні індикатори при оцінюванні досягнення цілей та виконання завдань, визначених стратегічними документами.