Спеціальні короткострокові програми

Повернутися

Соціальний захист осіб із числа ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (очна)

Тривалість:
2 дні
Обсяг програми:
20 годин (0,67 кредит ECTS), в тому числі: аудиторні заняття − 16 год. (0,53 кредиту ECTS); самостійна підготовка – 4 годин (0,14 кредиту ECTS).
Вартість програми:
______ грн. для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелева, 3А
Форма навчання:
очна
Дати початку:
Керівник програми:
Живага Н. М.
e-mail: Nzhevago@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

• вдосконалення процесу надання державних гарантій соціального захисту учасникам АТО та членам їх родин;
• розв’язання проблемних питань здійснення виплат постраждалим та родинам загиблих під час революції Гідності;
• встановлення окремих статусів відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам з числа учасників антитерористичної операції.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

• нормативно-правове забезпечення діяльності структурних підрозділів, що належать до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України з питань організації соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України в умовах законодавчих змін.
• основні напрямки забезпечення формування та реалізації державної політики з перегляду існуючої в Україні законодавчої бази з організації соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в умовах законодавчих змін та розробка рекомендацій щодо її вдосконалення.
• практична імплементація норм законодавчих актів соціального захисту населення та перегляду існуючої в Україні законодавчої бази з соціального захисту населення з організації соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в умовах законодавчих змін та розробка рекомендацій щодо її вдосконалення.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

Державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (працівники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, районних державних адміністрацій, посадові особи місцевого самоврядування)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

• стану та перспектив надання в Україні державних гарантії соціального захисту учасників АТО та членів їхніх родин;
• правового механізму здійснення виплат постраждалим та родинам загиблих під час революції гідності;
• механізмів вирішення проблемних питань соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
• порядку встановлення окремих статусів відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам з числа учасників антитерористичної операції;
• порядку надання пільг деяким категоріям громадян.

ВМІННЯ:

• формувати звітність на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України № 359-р від 31.03.2015року «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції»;
• вирішувати питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців;
• знаходити шляхи підвищення конкурентоспроможності на ринку праці учасників антитерористичної операції шляхом професійного навчання;
• вирішувати питання організації соціальної та професійної реабілітації ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції;
• організувати психологічну реабілітацію учасників антитерористичної операції;
• вирішувати будь-які проблемні питання в процесі надання соціального захисту ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції.

НАВИЧКИ:

• застосування законодавчих норм та змін до нормативних актів щодо соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
• визначення питань упорядкування підзаконних актів згідно чинного законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
• визначення умов надання пільг ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Заступник директора – керівник Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій