Спецiальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Соціальний захист населення

Тривалість:
4 тижні дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – 2 дні
Обсяг програми:
60 годин (2 кредити ECTS), в тому числі: аудиторні заняття − 48 год. (1,6 кредиту ECTS); самостійна підготовка – 12 годин (0,4 кредиту ECTS)
Вартість програми:
для державних службовців категорії «Б», «В» та посадових осіб місцевого самоврядування, працівники у сфері соціального захисту населення – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелєва, 3-А
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
21 Лютого 2022
21 Березня 2022
16 Травня 2022
10 Жовтня 2022
19 Вересня 2022
Керівник програми:
тел. +38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17,
044-455-05-73,
044-223-49-26,
044-223-49-27
електронна адреса: trening-centr@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Формування професійних компетенцій фахівців органів соціального захисту з основ довготривалого догляду за особами похилого віку та особами з інвалідністю.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • Соціальні послуги в Україні:

– Соціальна геронтологія
– Психологічні аспекти старіння
– Забезпечення якості життя людини похилого віку
– Організація харчування людей похилого віку

 • Особливості соціальних послуг:

– Міжнародний та вітчизняний досвід
– Паліативна допомога
– Паліативна допомога та. міжнародний і вітчизняний досвід. Психологічні аспекти
– Основи організації довготривалого догляду за підопічними: міжнародні підходи
– Старіння та хвороби

 • Психологічні аспекти роботи з літніми людьми:

– Нестандартна поведінка клієнтів. Когнітивні розлади
– Фандрайзинг
– Головні аспекти в організації надання допомоги ліжковим хворим
– Запобігання професійному вигоранню

 • Цифрові технології для осіб з інвалідністю
 • Захист прав людей з інвалідністю

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б», «В» та посадові особи місцевого самоврядування, працівники у сфері соціального захисту населення

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • принципів та засад міжвідомчої взаємодії надання комплексної довготривалої допомоги, у тому числі наприкінці життя, людям похилого віку в Україні та світі;
 • розуміння психологічних особливостей та моделей поведінки людей похилого віку;
 • теоретичних, ціннісних підходів до розуміння проблеми забезпечення якості життя населення похилого віку;
 • міжнародних та вітчизняних стандартів і практик організації допомоги людям похилого віку;
 • основ соціальної роботи.

ВМІННЯ:

 • аналізувати виникнення проявів професійного вигорання у персоналу геріатричних закладів, оволодіння заходами та вправами зі стресостійкості;
 • формувати принципи діяльності відповідно до викликів стрімких темпів  старіння населення та попередження негативних їх впливів, запобігання виникненню та вирішення соціальних та психологічних проблем людей похилого віку.

НАВИЧКИ:

 • використання знань щодо природи та наслідків явища демографічного старіння в Україні і світі, його викликів і міжнародних стратегій їх вирішення;
 • планування та організація запобігання професійному вигоранню персоналу стаціонарних закладів та територіальних надомних служб соціально-побутової допомоги населенню;
 • проведення оцінки потреб, складання плану надання соціальних послуг населенню літнього віку, вміння працювати в команді;
 • надання довготривалого догляду за легко хворими людьми та особами похилого) віку, соціально-психологічної допомоги у випадках самотності та знижених когнітивних функцій;
 • проведення оцінки стану та діагностики ступеня інконтиненції у людини похилого віку та використання допоміжних заходів